Måltidet skal være en oplevelse og noget man ser frem til. Derfor har Social og Omsorgsudvalget på deres seneste udvalgsmøde besluttet at ansætte en medarbejder i Plejen, som skal understøtte arbejdet med at udvikle måltidet for ældre i plejebolig, sårbare udeboende ældre, og udvalgte målgrupper i Voksenservice.

”I byrådet lægger vi vægt på, at måltidet så vidt muligt skal være en oplevelse, som er værd at se frem til, og som foregår i indbydende rammer sammen med andre. Så for at udvikle måltidet hos ældre, der bor i plejebolig og for de allermest sårbare og ensomme ældre, der bor i eget hjem, har vi valgt at bruge en del af de penge, vi har afsat i budget 2016 til en medarbejder, der skal holde et særligt fokus på udviklingen af madoplevelsen og måltidet hos vores borgere”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Social og Omsorgsudvalget besluttede samtidigt, at en del af de afsatte budgetmidler bruges til at sætte aktiviteter omkring måltidet i gang for de allermest sårbare og ensomme hjemmeboende ældre.

Det kunne være aktiviteter som:
Sætte gang i et pilotprojekt med ældresagen om spisevenner hos udvalgte hjemmeboende ældre.
Teste koncepter af i de enkelte plejecentre/ udvalgte målgrupper i Voksenservice
Særlige mad- og måltids-aktiviteter
Temadage om mad og måltider
Kompetenceudvikling af personalet

Aktiviteterne kan med fordel udvikles i samarbejde med frivillige, som allerede har udvist interesse for at deltage i arbejdet med at udvikle måltidet.

”Det gode måltid er meget mere end mad – også for vores ældre og svage borgere. Det ønsker vi at sætte fokus på ved at ansætte en medarbejder i Plejen, der har særligt fokus på at udvikle gode madoplevelser”, siger Henning Due Lorentzen

Der vil løbende blive fulgt op på arbejdet med at udvikle måltidet og de øvrige initiativer, der sættes i værk.

Fakta
Maden er vigtig for at stimulere vores sanser. Vi lugter, smager, føler, ser, hører og ikke mindst taler om den mad vi indtager.
Maden er et omdrejningspunkt i vores daglige liv. Vi mødes over den og taler sammen.
Omgivelserne har også stor betydning for, hvordan vi oplever maden smager. Jo bedre madoplevelse man har, jo mere spiser man.