I Fredericia er flere lysreguleringer på Snoghøj Landevej kørt ud, og det skaber farlige situationer.

I skrivende stund arbejdes der på at få lysreguleringerne op at køre igen, men det har skabt flere farlige situationer i de trafikerede kryds ved Snoghøj Landevej / Snaremosevej og ved de efterfølgende lysreguleringer på vej ud mod motorvejen.