Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 6,0 mio. kr. til ombygning af krydset Vestre Ringvej / Strandvejen. Dette arbejde skal udføres, i forbindelse med ADPs behov for udbygning af krydset, og realisering af en Pregate.

I forbindelse med ADPs behov for udbygning af krydset Vestre Ringvej / Strandvejen, og realisering af en ny indkørsel til havneområdet for lastbiler, en Pregate, skal der foretages ændringer i krydset. Der skal etableres to venstresvingsspor fra Strandvejen mod Vestre Ringvej og to højresvingsspor fra Vestre Ringvej mod syd i retning mod motorvejen.

“Det vil betyde, at trafikken bliver afviklet hurtigere og det betyder, at vi får flere biler med på samme grønne lys og at man ikke skal vente så lang tid. Man kan let komme til at holde ret længe i spidsbelastningsperioden, og det får vi lavet om på med det. Det er noget jeg glæder mig til bliver en realitet,” siger formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet), til Fredericia AVISEN.

I forbindelse med det påbegyndende arbejde er ekspropriationsudvalget blevet bemyndiget til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om erhvervelse af arealer, og om fornødent ved ekspropriation.

http://shelovesyou.dk/

Skriv et svar