Præcis som mørket faldt på fredag aften blev centrum oplyst af et kulturelt indslag af enestående karakter, da ca. 45 elever drog i optog fra skolen i Sjællandsgade og op i byen alle med dukker med lysende hoveder

Siden skoleårets start har forældre og elever fra 4.5.og 6.klassetrin på Sct.Knuds Skole arbejdet med deres dukker, og intensiveret arbejdet de sidste fire uger. Selve skellettet i dukkerne blev dog lavet til skolens “forældredag” i maj måned af nogle af elevernes fædre .

Dukketeaterleder ide-kvinde bag optoget

Det er Bonnie Lykke fra Teater Figuletta som har fået ideen til optoget og som billedkunstlærer for 4., 5. og 6.klasserne på Skt. Knuds Skole var hun allerede i 2017 kvinden bag et kulturnatsoptog, dengang i form af et optog med lysende fisk.

optoget "Lysende Fisk" - kulturnat 2017
Billeder fra optoget “Lysende Fisk” ved kulturnat 2017 (foto: Bonnie Lykke)
Billeder fra optoget “Lysende Fisk” ved kulturnat 2017 (foto: Bonnie Lykke)

Bonnie Lykke udtaler om optoget: “Jeg planlægger at lave sådan et lys-optog til hver kulturnat fremover, da det er en helt enestående mulighed at : 1. Involvere børnene i en performance og “social intervention”( som det står i fællesmålene for faget billedkunst) 2. At lave fælles projekt der involverer forældrene og 3. At give børnene en helt speciel oplevelse af “kunst der direkte bevæger folk på gaden”( folk tager billeder , smiler og kommenterer direkte på børnenes produkter. De har selv bestemt hvad deres dukker skal være( klovn, fin dame, kat etc.)”

Og der blev fotograferet og filmet på livet løs af de mange tilskuere i Gothersgade og naturligvis også Fredericia AVISEN, der fangede et par skønne piger fra 5.klasse, der strålede om kap med de lysende dukker i optoget

elever fra Skt Knuds Skole i optoget "Lysende Mænd" - kulturnat 2018
Esther (t.v.)og Julie (t.h.), begge 11 år, fra 5.klasse på Skt Knuds Skole i optoget “Lysende Mænd” i.f.m. Kulturnat 2018 (foto Claes Andersen, Fredericia AVISEN)

Hvor er alle de andre skoler i byen?

Fredericia AVISENs udsendtes første tanke efter at have set det flotte optog var, som elsker af karnevalsoptog, hvorfor andre skoler i byen ikke har ladet sig inspirere af Skt. Knuds Skole og budt ind med et tilsvarende optog med elever fra samme klassetrin fra byens øvrige skoler.

Og hver skole kunne jo passende bruge nogle musiklærere og -timer til at forberede musikalsk ledsagelse til hver skoles optog.

DET kunne være et herrefedt og STORT indslag når mørket falder på fremover på kulturnatten i Fredericia.