– Besparelserne på 12 millioner kroner på Fredericia Kommunes Voksenservice vil ramme såvel de socialt udsatte borgere samt de ansatte på området hårdt. Derudover finder jeg lukketheden i beslutningsprocessen påfaldende og kritisabel. Måden, der skal spares på, blev reelt vedtaget i et lukket møde i kommunens Social- og Omsorgsudvalg 7. oktober, uden at de berørte parter forinden var blevet hørt. Det er underligt at skulle opleve det i en socialdemokratisk ledet kommune, siger Hanne Ellegaard, kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt.

Besparelserne er en følge af det overordnede budget for hele kommunen, der allerede i 2015 betyder, at der skal skæres 12 millioner kroner på det sociale område. I de følgende tre år lægges der op til endnu større nedskæringer.

Ifølge Social- og Omsorgsudvalgets handleplan skal besparelserne hentes ved effektiviseringer (bl.a. sammenlægninger af tilbud) og omvisitering af borgere til billigere og ringere tilbud. Individuel støtte vil blive erstattet af gruppetilbud. Socialpædagoger vil i et vist omfang blive erstattet af (billigere) social- og sundhedshjælpere. Aktivitets- og undervisningstilbud vil blive begrænset. Åbningstiderne i en række tilbud vil blive kortet af. Osv. Alt i alt vil de berørte borgere få reduceret de ydelser, de modtager i dag, med mellem 12,5 og 25 procent.

– Vi er særdeles bekymrede for disse serviceforringelser, der vil ramme kommunens svageste borgere hårdt. Derudover er vi naturligvis berørt af de bebudede afskedigelser på området, hvor 18 medarbejdere står til at miste jobbet, uden at det endnu er konkretiseret, præcist hvor afskedigelserne vil finde sted, siger Hanne Ellegaard og tilføjer:

– De ansatte har i deres høringssvar til kommunen påpeget, at besparelserne også rummer en risiko for de ansattes sikkerhed og trivsel, Desuden har de påpeget, at nogle af de mest udsatte borgere i Fredericia vil få forringet deres livsbetingelser i en grad, så der på sigt kan opstå et øget behov for støtte, og de kortsigtede her- og nu besparelser kan vise sig at være en bombe under økonomien i Voksenservice. Vi er helt enige i disse bekymringer, siger Hanne Ellegaard.

Besparelserne på Voksenservice blev konfirmeret på et nyt møde i Social- og Omsorgsudvalget i går (tirsdag 21. oktober). Herefter må det forventes, at den endelige vedtagelse i byrådet blot bliver en formalitet.