Middelfart Kommune og Region Syddanmark har indgået aftale om overtagelsen af ejendomme og arealer på P.V. Tuxensvej i Middelfart. Området skal anvendes til det nye sundheds- og frivillighedscenter i Middelfart.

Et nyt sundhedscenter, som skal sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet. Det er visionen bag det samarbejde, som Region Syddanmark og Middelfart Kommune i starten af året indgik ved at nedsætte en politisk styregruppe, som skal sætte den politiske retning for samarbejdet.

Og nu er placeringen af det kommende sundhedscenter faldet på plads: Region Syddanmark og Middelfart Kommune har indgået aftale vedrørende salget til Middelfart Kommune af en række ejendomme og arealer på knap 7000 m2, som ligger på P.V. Tuxensvej ved Sygehus Lillebælt, Middelfart.

– Sundheds- og Frivilligcentret er et vigtigt element i at få sundhedsarbejdet helt tæt på borgerne og sikre én indgang til sundhedsområdet. Med købet har vi sikret grundlaget for at arbejde videre med at gøre centret til den fælles ramme, der får tingene til at gå op i en højere enhed. Samtidig har vi bekræftet samarbejdet med Region Syddanmark om centeret og sundhedsarbejdet generelt, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Visionen for etableringen af et nyt sundheds- og frivillighedscenter er at sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet. Planerne er, at et kommende sundhedscenter skal fungere som hovedindgang til det nære sundhedsvæsen for både borgere, de mange frivillige og sundhedsaktører i Middelfart Kommune.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over samarbejdet med Middelfart Kommune:

– Når vi taler om nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet, er et godt samarbejde helt centralt. Og i regionen glæder vi os til at gå videre i samarbejdet om Sundheds- og Frivilligcenter Middelfart. Konkret kunne det være inden for psykiatriområdet og alkohol- og tobaksområdet. Og det vil også være oplagt at samarbejde om fælles kompetenceudvikling og muligheder for videokonferencer. Vi ser frem til at arbejde sammen om tilbud, som kan være med til at give borgerne bedre sundhed og trivsel.

Igennem de sidste år har Middelfart Kommune og Region Syddanmark haft fokus på at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen for at imødekomme fremtidige sundhedsudfordringer. Sundheds- og Frivilligcenter Middelfart tager udgangspunkt i borgernære fællesskaber og sundhedsfremmende løsninger, hvor borgerne med baggrund i en rehabiliterende tilgang tager medansvar for egne sundhedsforløb. Rammerne for det skabes af et tæt sektoroverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark, Middelfart Kommune, almen praksis og civilsamfundet.

Sundheds- og Frivilligcentret forventes at blive omkring 4.500 kvadratmeter og kommer blandt andet til at indeholde rehabilitering, genoptræning, forebyggelsesindsatser, sygeplejen, frivillighed og praktiserende læger.

Næste skridt i processen er, at alle interessenter og involverede i et nyt sundheds- og frivillighedscenter bliver inviteret til en ud af flere workshops i foråret 2021. Herefter skal byggeriet i udbud, og første spadestik forventes i 2022 med ibrugtagning i vinteren 2023/2024.

Middelfart Kommune fik i december 2019 en bevilling til Sundheds- og Frivilligcenteret på godt 3,7 mio. kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet, og har prioriteret anlægsmidler så der samlet set er 70 mio. kr. til etableringen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer