Lørdag d. 20. juni deltog unge mænd fra mikrovirksomheden H2B-Lifted fra Fredericia til Mind Your Own Business Award 2020 i København, hvor de vandt æresprisen og prisen for innovation og nytænkning.

Iværksætteri er omdrejningspunktet for Mind Your Own Business, der engagerer drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder i hele landet. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra erhvervslivet får drengene mulighed for at etablere egen mikrovirksomhed. I arbejdet styrker drengene deres faglige og sociale kompetencer og får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

I den forbindelse blev H2B-Lifted etableret, og de har nu været til Business Awards. Drengene præsenterede deres arbejde i virksomheden, hvor de har arbejdet sammen om at udvikle et trappeanlæg.

“Jeg har det godt, det har været en rigtigt god dag. Vi er bare stolte,” siger 17-årig Andres Fattah og kommer ind på, hvad Corona havde at sige:

”Det har været svært i forhold til Corona. Men jeg synes, at vi har klaret det godt. Jeg har glædet mig meget,” forklarer han og slutter:

”Jeg har lært meget om at samarbejde og tale sammen om, hvad vi vil.”

Den 17-årig Hussin Jijan, har også lært forskellige ting.

”Jeg har brugt min kreativitet. Det er nok den, jeg har brugt allermest, når vi har arbejdet i mikrovirksomheden,” siger han.

Hvad har været det allerbedste ved at etablere en mikrovirksomhed?

”Det bedste ved at være med i mikrovirksomheden er alle de oplevelser, vi har fået. Og så er det stemningen, når vi er sammen. Vi har arbejdet sammen hele tiden, det har gjort, at vi har fået et stærkt sammenhold. Det er noget helt specielt at være med for mig. Det giver en god følelse,” siger Hussin.

Hvad har du lært af at etablere en mikrovirksomhed?

”Jeg har lært at arbejde med mål. Og at man skal kæmpe. Det har ikke været let at komme herhen, hvor vi er nu. Vi har samarbejdet og holdt hinanden oppe, det er noget helt særligt. Jeg tror, at det kan styrke mange mennesker at være med. Jeg føler, at vi er en flok vindere,” siger Hussin.

Er der noget, som du er særlig stolt over ved at være med i mikrovirksomheden?

”Det er uventet, at en gruppe drenge som os kan det her. Vi viser alle, at vi kan. Vi viser dem, som ikke tror på os, at vi vil noget,” slutter Hussin.

Om Mind Your Own Business:

Mind Your Own Business tager udgangspunkt i fire overordnede principper, der udgør fundamentet i vores metode og samarbejdsmodel: empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet.

Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger er idéen bag Mind Your Own Business at skabe et alternativt læringsrum for de involverede drenge. Nærhedsprincippet og et udviklende fokus skaber rammerne for, at vi ved hjælp af et stærkt samarbejde i fællesskab kan skabe nye og innovative muligheder.

Vi tilbyder drengene muligheden for at starte deres egen mikrovirksomhed. Her får de tilbudt sparring og et nærværende samarbejde med erhvervslivet og frivillige venturepiloter. På den måde bliver drengene en del af et anderledes og nyt udviklingsforløb, der bliver både lærerigt, hektisk og interessant at være med i.

Skriv et svar