Som det første arkiv i Danmark skal Kolding Stadsarkivs uddannelsestjeneste over en treårig periode medvirke til at opkvalificere og efteruddanne folkeskolens historielærere. Målet er at sikre bedre og mere levende historieundervisning for eleverne i Kolding Kommunes folkeskoler.

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har skænket 1,5 mio. kr. til et pilotprojekt, som skal give undervisere i historie et fagligt løft og ny inspiration. Gennem et forløb i Kolding Stadsarkiv får lærerne mulighed for udvikle konkrete undervisningsforløb, som de efterfølgende kan bruge i historietimerne på egen skole.

Foreløbig har 10 skoler sagt ja til tilbuddet om efteruddannelse og yderligere syv-otte skoler er på vej. Målet er, at samtlige 22 folkeskoler deltager i projektet med to lærere pr. skole.

Forløbene er bygget op omkring en tværfaglig model, som Kolding Stadsarkiv har udviklet over de seneste to år. Modellen sigter på, at efteruddannelsen hænger godt sammen med lærernes egen dagligdag og virkelighed.

”Vi arbejder anderledes end de fleste andre skoletjenester, fordi vi har inddraget lærerne helt fra begyndelsen af processen og ikke på forhånd har en bestemt historie, vi vil formidle. Sammen designer vi det konkrete efteruddannelsesforløb. Det fører til et helt anderledes praksisnært resultat samtidig med, at alle parter lærer rigtigt meget i processen”, forklarer stadsarkivar Lene Wul i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Projektets ambition er også, at forløbene og den tværfaglige dialog kan medvirke til at ændre synet på historiefaget hos såvel lærere som elever.

”Alle børn og voksne har et forhold til historien, selv om de måske ikke tænker over det. Derfor er det helt afgørende, at historien bliver nærværende og vedkommende for dem, så de ser og mærker historien som en del af den verden, de bevæger sig rundt i. Historien skal ikke være fortidsrettet men derimod nutids- og fremtidsrettet”, understreger Lene Wul.

I pilotprojektet indgår også etablering at et nationalt netværk med Aalborg Stadsarkiv, Odense Stadsarkiv, Køge Museum og Arkiv, Historie og Kunst (Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsen) samt Arbejdermuseet, der alle har erfaring med skoletjenester. Via netværket er tanken at udvikle en model, der kan overføres til andre steder i landet.

Faktaboks 

Et efteruddannelsesforløb på Kolding Stadsarkiv vil typisk strække sig over et halvt år fordelt over ca. 35 timer. Temaet udpeges i dialog med den enkelte underviser. I forløbet kommer læreren til at beskæftige sig med arkivets samlinger, kilde- og historiebrug samt relevante læringsmål og nye undervisningsmetoder. Ved afslutningen af forløbet vil læreren have udviklet et konkret undervisningsforløb, som kan bruges direkte i skolen.

(Foto: Kolding Kommune )