Alle faste medarbejdere i foyeren på Middelfart Rådhus har gennemført et 12-timers udvidet førstehjælpskursus og lært at bruge hjertestarteren i foyeren.

Hjertestarter

Nu er rådhuset på Nytorv blevet et lidt sikrere og tryggere sted at færdes for både borgere og medarbejdere i Middelfart. Alle faste medarbejdere i foyeren på rådhuset har nemlig gennemført et 12-timers udvidet førstehjælpskursus. Det er medarbejderne i Borgerservice og administrationsteamet fra Job og Vækstcenteret, der har gennemført kurset, hvor de blandt meget andet har lært at bruge den hjertestarter, der hænger i foyeren.

Medarbejderen har lært om førstehjælpen A-B-C, der bruges ved hjerte-lunge-redning (HLR).

A-B-C står for:

A: Airways – Sikre frie luftveje
B: Breathing – Kontroller vejrtrækning
C: Circulation – kontroller kredsløbet og stands blødninger

Studier viser, at effektiv HLR og brug af hjertestarter kan øge overlevelsen fra under 10 procent til næsten 70 procent, og medarbejderne i foyeren på Nytorv er nu rustet til en situation, hvor livreddende førstehjælp bliver nødvendigt.