Fredericia Byråd har mandag aften byrådsmøde – et møde der sendes live. Her på Fredericia AVISEN kan du følge mødet i live-tekst. Det eneste punkt vi kan være med på omhandler en meget stor låneansøgning, der skal være med til at sikre arbejdspladser i Fredericia.

Kommunerne har med en ny aftale fået mulighed for at øge anlægsaktiviteten med fuld lånefinansiering. Formålet hermed er at holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under corona-epidemien. I sagen lægges der op til fuld overførsel af ikke forbrugte beløb i 2019 samt peges på fremrykkede og nye anlægsprojekter i 2020.

Regeringen og KL har indgået en aftale om tiltag, der skal understøtte dansk økonomi under corona-epidemien. Et af tiltagene i aftalen er, at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020. Kommunerne får herved mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Formålet hermed er at understøtte byggeriet og beskæftigelsen.

For at sikre, at likviditeten ikke er en hindring for fremrykning og igangsætning af anlægsaktiviteter, kan de øgede anlægsudgifter fuldt lånefinansieres af kommuner, som har en likviditet under landsgennemsnittet. Dette er tilfældet for Fredericia Kommune. Der er åbnet for låneansøgninger, og det er muligt at indsende ansøgninger frem til 1. december 2020. Ministeriet har lovet hurtig ekspedition og kommunerne får løbende svar på låneansøgninger.

Økonomiudvalget anbefalinger:

  • At der søges om låneadgang for i alt 164,9 mio. til udvidelser af bruttoanlægsrammen

Såfremt låneansøgningen imødekommes fuldt ud anbefales det

  • At uforbrugte anlægsbeløb i 2019 overføres til 2020, jfr. bilag på sagen
  • At der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til alle spare-/låneoverførsler samt fremrykkede anlæg og projekter, jfr. bilag på sagen, med henblik på hurtig igangsætning
  • At Økonomiudvalget præsenteres for 1. etape af en implementeringsplan på økonomiudvalgsmødet den 20. april 2020

Live fra mødet:

Her vil der løbende blive opdateret fra byrådsmødet:

16:58: Det er første gang i historien, at der afholdes byrådsmøde på denne måde. Det er kun Borgmester Jacob Bjerregaard der er i byrådssalen, alle andre er hjemme ved dem selv. Det er nyt – og jeg glæder mig til at se hvordan det fungerer.

17:00: Borgmesteren byder velkommen. “Det er en lidt svær tid for os alle sammen. Men jeg synes vi ved fælles hjælp er kommet godt igennem det”

17:04: “Hvis der er noget positivt så er det, at vi får prøvet nye ting af. Vi går nye veje. Dette er vores første byrådsmøde, som vi sender live ud til jer borgere. Vi har tidligere haft møder af orienteringskarakter, hvor vi har fået orientering af forvaltningen”

17:05: “I denne situation har regeringen og KL indgået en aftale om fremrykning af anlæg. Jeg fornemmer at der hele vejen rundt er stor opbakning. Aftalen indebærer, at kommunerne bliver sat fri af anlægsloftet. Det er kærkomment. Mange af vores anlægsprojekter er skubbet ud i tiden”

17:07: “Der er nu kommet en mulighed for at vi i 2020 kan sætte gang i mange af de projekter vi har drømt om. Ovenikøbet er der den mulighed, at de kommuner der har en kassebeholdning under gennemsnittet, det har vi, så kan vi låne til en lav rente”

17:09: “Vi har arbejdet enormt hurtigt i økonomiudvalget. Forvaltningen skulle komme med et så færdigt forslag som man kan på så kort tid. Det der har været vigtigt er, at vi skal skabe arbejdspladser nu og her. Vi ved at der siden starten af marts er små 500 nyledige i Fredericia. Det er af afgørende karakter, at vi kan skabe arbejdspladser nu og her. Det kommer os selv til gode”

17:10: “Hvis denne ansøgning bliver imødekommet bliver arbejdet sat i gang med det samme”

Susanne Eilersen: “Tak for gennemgangen. Det er godt at vi nu kan få lov at bruge flere penge og få folk i arbejde. Derfor er jeg også glad for, at det er mindre projekter, så de små håndværkere lokalt kan byde ind.

Christian Jørgensen: “Tak for at have arbejdet så hurtigt og effektivt. I Venstre i Fredericia ser vi positivt på aftalen mellem regeringen og KL. Vi bakker fuldt op om den historisk store udvidelse af Fredericias anlægsramme. Vi har haft et særligt fokus på infrastruktur generelt. I Venstre har vi også et fokus på en ansvarlig økonomistyring. Det er ekstra vigtigt nu. Vi har derfor bedt om en ekstra rapportering og rentebinding på hele gældsporteføljen.

Cecilie Roed Schultz: “Vi er glade for at det er suspenderet, så vi kan få et godt hug ind i det store efterslæb på vedligehold. Jeg ser frem til at arbejde nærmere med de her investeringer i de udvalg jeg sidder i. Jeg vil gerne rose forvaltningen for deres gode arbejde”

Steen Wrist: “Vi følger fuldt ud alle aspekter af denne sag. Vi er optaget af, at vi gør alt vi kan som kommune. Denne ambitiøse plan går på to fornuftige ben. På den ene side får vi nyrenoverede skoler, veje og andet. På det andet ben holder vi fast i beskæftigelsen. At vi så kan se på grønne tiltag er win-win. Vi glæder os til det kommende arbejde i udvalgene. Vi vil give en stor tak til kollegerne i de andre partier for godt og hurtigt samarbejde. Til slut er en stor ros til forvaltningen og Borgmesteren for et hurtigt aftræk.

Karsten Byrgesen: “Det er utroligt mange penge vi taler om, så det er vigtigt vi tænker os om. Jeg sidder ikke i økonomiudvalget, så jeg er ikke helt inde i det. Det der har været min bekymring er, at når vi pludselig lukker så mange penge på banen indenfor et år, er det efterspurgt af den lokale håndværkskreds? Jeg kan have en frygt for, at det kun betyder noget for de store virksomheder, og kun i mindre grad kan blive tilsmilet. Er der efterspørgsel fra branchen på det her? Er det her de arbejdsløse er? Jeg synes det er vigtigt, at vi holder vognen lige på banen med foden på speederen – men er klar til at flytte den til bremsen. Jeg kan fuldt støtte forslaget, såfremt vi er opmærksomme på de forskellige ting.

Jacob Bjerregaard: Jeg vil gerne svare på spørgsmålene. Der er en enorm efterspørgsel efter at vi sætter noget i gang. Det kan godt være at udfordringer i branchen ikke synes at være der nu, men det kan meget snart komme. Det er af afgørende betydning at der bliver handlet her og nu. Bliver der tale om en overophedning, så tager vi den drøftelse i byrådet. Der skal også kigges på efteruddannelse og omskoling. Vi skal have fat i de helt små virksomheder her også. Så det er meget fornuftigt at få sat gang i en række initiativer.

Christian Jørgensen: “Jeg er helt enig i det massive fokus som Karsten har på den lokale beskæftigelse og de mindre virksomheders muligheder. Jeg synes også det er vigtigt at sige, at der er to ben i denne sag. De her anlægsinvesteringer er jo nogen som hele kommunen vil nyde godt af i en lang årrække fremover. Det ben skal vi også huske”

Steen Wrist: “Jeg vil gerne sætte to streger under: Det kræver ikke vildt lang tid at opdage, at Dansk Byggeri har været ude med sorte prognoser, hvis ikke der sker noget. De har også været ude tidligt med forslaget om frigreb på anlægsloftet. Så der er det helt rigtige at sætte ind. Det er også det rigtige at være så hurtigt på banen. Vi er optagede af, at vi får gjort det her hurtigt, så det ikke er i Fredericia flaskehalsen kommer”

Jacob Bjerregaard: “Jeg betragter indstillingen som fulgt. Jeg vil gerne henvende mig til alle de borgere der har fulgt med. Tak for jeres opmærksomhed. Om det her bliver det sidste online-møde vides ikke. Men jeg savner at se mine byrådskollegaer herinde. Og jeg glæder mig også til at I borgere har mulighed for at komme igen. Tusind tak for opmærksomheden. God aften derude i sommerlandet, det er i hvert fald det det lugter af”

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer