Det blev i den forbindelse oplyst af præsident Chr. Pagh Hansen, at man i årets løb ialt havde doneret kr. 152.500. Herunder kr. 10.000 til 4 modtagere, der alle brugte midlerne til velgørenhed til værdig trængende op til jul.

Derudover donorede man i år den lokale Lions pris til Frivilligcenter i Fredericia, til brug for støtte til foreningen for at få skabt fællesskaber for socialt udsatte borgere i Fredericia. Midlerne skaffes primært fra årets julelotteri, afholdt sammen med Lions, Elbo og som gav et samlet overskud på kr. 147.000.

Lions i Fredericia har stadig brug for nye medlemmer både herrer og damer der har lyst til at gøre et socialt humanitært arbejde og kan være med til at bestemme til hvem og hvornår der kan ydes donationer, skulle der sidde nogle derude der har lyst til at gøre en indsats er de velkommen til at kontakte præsidenten Peter Østergaard Christensen: chpeoe@gmail.com eller mobil 28127186. 

Valg af ny bestyrelse

Der blev også afholdt valg af ny bestyrelse, til ny præsident blev valgt Peter Østergaard Christensen, Hans Jørgen Andersen fortsætter som kasserer, og sekretær blev Steen Clemmensen, desuden udgøres bestyrelsen af Christian Pagh Hansen, og Carsten Sørensen.

Klubmøde

Der har efterfølgende været afholdt klubmøde hvor man behandlede ansøgninger om donationer.

Der blev givet tilsagn om at støtte Stafet for Livet/Kræftens Bekæmpelse med kr. 5.000.

Ligeledes blev det besluttet at give kr. 5.000 til Værestedet for mænd, der ligger i Prinsessegade. Steder for enlige mænd, der kan bo der op til 3 mdr. evt. sammen med deres børn. 

Det blev endvidere besluttet at donore kr. 1.500 til projekt luftballon. Det er et projekt under Astma-Allergi foreningen som ligeledes er støttet af Trygfonden og Lions i flere byer.

Formålet er at arrangere årlige sommerkurser for børn og unge med astma, allergi eller eksem og målet er oplæring og undervisning i brug af medicinske præparater og håndtering af de nævnte sygdomme.

Børnehjem i Thailand

Man besluttede også at bidrage med kr. 1000 de næste 5 år i forbindelse med projekt børnehjem i Thailand drevet privat af et ægtepar siden 2008.

På børnehjemmet er primært børn som har mistet en mor eller far eller begge forældre, eller også er forældrene bukket under for alkohol, narkomisbrug eller havnet i fængsel. Derfor er der mange børn, som lever en kummerlig tilværelse uden tryghed og kærlighed og basale fornødenheder som mad og tøj.  

På børnehjemmet hvor børnene bor og spiser får de også skole undervisning.

Projektet er udbudt så alle klubber i vores zoone, Det sydlige Jylland og Fyn. ialt 84 kan deltage og derved med få midler for den enkelte klub, men med en stor samlet donation til hjælp for børnehjemmet.

En hollandsk fond støtter med kr. 11.250 pr. måned og hjemmet støttes desuden af rejsebureauet “Stjernegård Rejser”

Der bor p.t. 45 børn i alderen 3 til 18 år på børnehjemmet.Vi har en tæt forbindelse som sørger for at pengene lander det rigtige sted.

Børnehjem i Gambia

2 af vore egne medlemmer Pia og Carsten Sørensen har i foråret været en ferietur til Gambia. I den forbindelse stødte de på en taxachauffør som de benyttede flere gange. Han fortalte og viste dem et børnehjem som hans kone og ham drev.

Konen drev en restaurant sammen med nogle andre som kun havde det formål at samle penge til børnehjemmet. Manden der kørte taxa 12-14 timer dagligt her i sommerhalvåret hjalp også til på hjemmet. Udover at taxachaufføren gav parret nogle rigtig gode oplevelser, til områder hvor der ellers ikke kommer turister. Besøgte de også børnehjemmet hvor der boede 11 børn.

Ægteparret tager sig rigtigt godt af børnene, sørge for at de får mad, bliver bragt og hentet fra skole, samt havde skoleuniform. Børnene virkede glade og positive, og det var indtrykket at de trivedes godt. Pia og Carsten gav en skilling til hjemmet som tak for rundvisning og for en god dag med chaufføren. 

Da de kom tilbage på hotelværelset kom de til at snakke om børnehjemmet og de kontaktede herefter deres klub Lions her i Fredericia, for om de kunne give børnehjemmet et ekstra pengebeløb, og man blev enige om at give et beløb på kr. 2.000. Et beløb man kommer rigtigt langt med på disse kanter. Stor var glæden også både hos taxachaufføren og hans hustru og ikke mindst hos børnene. 

Sådan kan Lions også gøre en forskel når man nu alligevel er på ferie. Og som Pia og Carsten udtrykte ved hjemkomsten var det den absolut største oplevelse på turen.

https://fairbillet.dk/Store/Basket/BuyTicket?EventId=295&TicketCategoryId=992