Lions Club Elbo kunne d. 10. juni 2019 fejre, at det er 30 år siden den blev stiftet. Den lokale Lions klub i Taulov/Skærbækområdet skaffer gennem forskellige aktiviteter hvert år midler, der udloddes i donationer primært til lokale tiltag og dermed de lokale foreninger/organisationer

I den anledning og i den ånd har Lions Club Elbo inviteret 22 lokale og frivillige foreninger til at fejre 30 årsjubilæet d. 17. juni 2019 kl. 19.30 i Skærbækhus. Desuden deltager naturligvis klubbens medlemmer med ledsager. Meningen er at hylde det lokale frivillige arbejde ud fra følgende dagsorden:

  1. Kort præsentation af Lions Elbo ved præsident Erik Jørgensen
  2. Eksternt oplæg om tendenserne i det frivillige arbejde v/ Lederen af Frivillighuset i Fredericia Louis Lindholm
  3. Overrækkelse af donationer til lokale foreninger
  4. Socialt samvær og netværk

Der vil blive uddelt donationer indenfor en samlet økonomisk ramme på 30.000 kr.

Tre medlemmer har været med hele vejen

Samtidig med Lions Club Elbos 30 års jubilæum kan 3 af klubbens medlemmer fejre deres 30 års medlemskab af klubben. 

Det drejer sig om Finn H Petersen, Skærbæk, Christian Andersen, Skærbæk og Svend Erik Kristensen, Skærbæk. 

Finn H Petersen oprindelig primus motor for klubbens opstart i 1989. Og sammen med Christian Andersen har Finn H Petersen stået i spidsen for klubben, som præsident for klubben  

Alle tre medlemmer er er optaget i Melvin Jones Fellowship, for en særlig indsats for Lions International.

https://www.facebook.com/Jysk-Service-ApS-445120938834572/