Dansk Arbejdsgiverforening laver hvert år en rapport med nøgletal på beskæftigelsesområdet for landets kommuner. Her har man præsteret svingende i Fredericia gennem de seneste rapporter – og det gør sig også gældende her, hvor en lille tilbagegang på flere områder viser sig. Dog er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind, fortrøstningsfuldt på tallene – og glæder sig til at se resultaterne af deres politiske satsninger.

“Helt overordnet, så er vi udmærket klar over, at der hvor vi kommer fra, det er et sted hvor det så rigtig svært ud. Tallene var ikke gode. Vi har taget fat og gjort os nogle greb og sat en masse ting i værk. Det er både analysen og de medfølgende anbefaler og omstruktureringen”, siger Peder Tind og fortsætter:

“Den sker fordi vi godt kan se, at noget af det vi halter bagefter på er i virkeligheden det der virker bedst: Den virksomhedsrettede indsats. Vi er simpelthen ikke gode nok. Derfor ændrede vi det i sommers, for vi kunne godt se ind i tallene. Hvis ikke vi gør noget, så kommer vi til at sejle bagud. Derfor har vi sat alt ind på at bygge den virksomhedsrettede indsats”.

“Der har været en masse intern flytning, og vi fik sat en klar retning. Helt omstruktureringen har foregået i det sidste halvår. Men det er klart, at vi må forvente, at tingene ikke er slået igennem med det samme. De her tal er ’19 tal – og vi begyndte fra omkring sommer. På den måde er det egentlig forventeligt – men også et klart bevis på, at det vi har sat i gang er nødvendigt og vigtigt. Men det er klart, at vi ikke har kunnet se de ændringer vi har sat i værk på denne rapport”, forklarer Tind.

“Det er et meget stort skib der skal flyttes i en ny retning. Der skal man huske på, at det er organisation og mennesker der skal følge med. Vores medarbejdere har fået helt nye opgaver, ny struktur og ny ledelse. Det påvirker os”, lyder det fra udvalgsformanden.

“I den kommende tid vil jeg også forvente, at der er langt mere ro om deres arbejde. Man skal have øje for, at man ikke laver så store indgreb uden at det føles som om, at man bliver sat tilbage. Nogle gange skal man også sættes lidt tilbage for at kunne gå rigtig godt frem. På den måde forventer jeg, at 2020 bliver en bedre år”, slår han fast.

“Men jeg må også sige, at vi er afhængige af virksomhederne i Fredericia. Det er derfor også vigtigt at Code of Care er sat i gang. Det er virksomhederne der også skal være med til at lave de her jobåbninger. Jeg har fokus på at besøge virksomhederne og være tæt på. For det tætte samspil er vigtigt – og her er plads til forbedring”, siger Peder og fortsætter:

“Det er den virksomhedsrettede indsats der er vejen frem. Det er der klar evidens for, at det virker. Det skruer vi voldsomt op for”.

“Man skal også være opmærksomme på, at når vi vil koble de to store områder sammen er det fordi at mange af dem der ikke er jobparate har mange ting med i bagagen. Derfor er det vigtigt, at vi giver borgerne den rigtige indsats. Der tror jeg også, at vi i Fredericia har relativt mange borgere med udfordringer i rygsækken, så det ikke er bare lige at tage et arbejde, fordi der følger andre ting med”, forklarer han.

“Derfor er det vigtigt, at vi har hjemtaget opgaverne. Jeg ser faktisk, at hele denne periode fra vi startede er en periode hvor meget skal ændres. Der er ingen der har siddet på hænderne – men tålmodighed er også en vigtig egenskab. Det er bare ikke et nemt område overhovedet”, fortsætter han.

“Jeg er ikke overrasket, det bekræfter mig i, at de ting vi har gjort er de rigtige ting. Så er jeg selvfølgelig forventningsfuld omkring, at det bliver bedre. Jeg ved at vores dygtige medarbejdere arbejder hårdt. Men jeg er altid ærgerligt, når tallene ikke er i Fredericias fordel. Men det her bekræfter os i, at vi har taget fat hvor det er vigtigst”, opsummerer Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Hvad viser rapporten?

Tidspunkt for første samtale

Hvor hurtigt kommer nyledige dagpengemodtagere til første samtale på jobcentret? En tidlig indsats overfor ledige er med til at begrænse ledigheden og hjælpe nyledige hurtigt tilbage i job. Jobcentrets kontakt og vejledning til ledige er derfor et vigtigt redskab til kortere ledighed. Det er et krav i lovgivningen, at jobcentret inden for de første 6 måneders ledighed skal holde individuelle jobsamtaler hver måned. Den første jobsamtale skal holdes senest ved ledighed i sammenlagt 6 uger. Her er man gået marginalt tilbage, men sammenlignet med de øvrige sydjyske kommuner ligger man i bunden. Til sammenligning er Vejen Kommune 12% foran, og Vejle 8%.

Hurtigt i beskæftigelse

Hvor mange ledige kommer i beskæftigelse inden for 3 måneders ledighed? Jobcentrets kontakt og vejledning til ledige har betydning for, hvor hurtigt ledige kommer tilbage i beskæftigelse. Derfor er det vigtigt, at jobcentret iværksætter en tidlig og målrettet indsats over for ledige. Mange personer er berørte af ledighed. Derfor vil selv en mindre reduktion af de gennemsnitlige ledighedsforløb i kommunen betyde meget for både beskæftigelsen og for kommunekassen. Her er Fredericia fået 4% tilbage, fra 34% til 30%. Der er dog en generel tendens til tilbagegang for alle sydjyske kommuner. Fredericia er i den lave ende, men ikke langt fra de omkringliggende kommuner.

Tættere på arbejdsmarkedet

Hvor stor en del af kommunens kontanthjælpsmodtagere er klar til arbejdsmarkedet? Ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse bliver af kommunen enten vurderet som jobparat, aktivitetsparat eller uddannelsesparat. Hvis en ledig er jobparat vurderes personen til at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder. Personer er vurderet aktivitetsparat hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder. Det er vigtigt, at kommunerne evner at få ledige tættere på arbejdsmarkedet, og dermed bidrage til at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for. Her er man faldet med 4%, men på trods af det fald er det her man klarer sig bedst i forhold til de øvrige kommuner i området.

Virksomhedsrettet indsats

Hvor stor en andel af kommunens langtidsforsørgede har fået et aktivt tilbud inden for de seneste 6 måneder? En målrettet indsats overfor langtidsforsørgede er vigtig, for at holde dem tæt på arbejdsmarkedet. Andelen af virksomhedsrettede tilbud er en indikator for kommunens brug af de bedst virkende redskaber. En person er langtidsforsørget, hvis personen er mellem 16 og 66 år og har modtaget sammenhængende offentlig forsørgelse (eksl. førtidspension, fleksjob og seniorjob) i mindst 3 år. Her ser det meget skidt ud for Fredericia. Den næstdårligste kommune i landet, kun overgået af Fanø Kommune. Til sammenligning er Middelfart Kommune på en næsten dobbelt så høj andel.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer