Den nye toiletbygning ved Genforeningspladsen i Christiansfeld, som ventes at stå færdig i begyndelsen af uge 9, rummer også venterum for buspassagerer samt cykelparkering med cykelpumpe. Den nye toiletbygning erstatter de gamle offentlige toiletter på modsatte side af Kongensgade.

”Den nye toiletbygning skulle egentlig have været færdig, men færdiggørelsen er trukket lidt ud – bl.a. fordi det har været svært at skaffe bestemte materialer hjem,” fortæller teknisk designer Jesper Scheuer-Hansen fra Kolding Kommune.

Når bygningen efter planen står færdig i begyndelsen af uge 9, bliver Kirkegårdsvej asfalteret, og det bliver vel at mærke med en lidt speciel asfaltblanding.

”Vi har nogle gamle kantsten af granit fra bl.a. Christiansfeld liggende. I stedet for at smide dem væk, bliver de knust og blandet i asfalten. På den måde genbruger vi de gamle kantsten,” oplyser Jesper Scheuer-Hansen.

Gammel toiletbygning rives ned
Når den nye toiletbygning er klar, rives de gamle og utidssvarende offentlige toiletter på den modsatte side af Kongensgade ned, så der skabes direkte adgang fra Kongensgade til Havevej. Den nye genvej asfalteres, og der etableres fortov i begge sider af vejen.

”Den nye adgangsvej giver markant lettere adgang til parkeringspladserne bag Søstrehuset. I betragtning af, hvor mange aktiviteter der er i Søstrehuset, er det en stor fordel. Forhåbentlig kan det også lette presset på p-pladserne i UNESCO-bymidten en lille smule,” forklarer Jesper Scheuer-Hansen.

En stor bygning
Den nye toiletbygning på 130 kvadratmeter bliver beklædt med vedligeholdelsesfrit lærketræ og får zinktag med høj rejsning. Midt i bygningen vil der være en portal, som leder ind på Genforeningspladsen.

”Der er tale om en forholdsvis stor bygning. Det skyldes to ting. Dels indeholder bygningen mange faciliteter – handicaptoilet, to herretoiletter og to dametoiletter, overdækket venterum for buspassagerer samt cykelparkering med cykelpumpe. Dels stiller områdets lokalplan en række krav til byggestilen, hvilket også har medvirket til at gøre bygningen lidt større. Til gengæld passer byggeriet rigtig fint ind i lokalmiljøet i udkanten af UNESCO-byen,” siger Jesper Scheuer-Hansen.

De nye offentlige toiletter vil være åbne i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 20.00. Udenfor dette tidsrum vil toiletbygningen være lukket for at forebygge hærværk.