Et bredt flertal fra Enhedslisten til Danske Folkeparti har netop vedtaget omfattende ændringer af lejelovgivningen.

Med ændringerne bliver der bl.a. gjort op med begrebet ”nyistandsættelse”, som har kostet mange lejere deres depositum. I dag kan udlejerne nemlig kræve, at man som lejer skal betale for alt fra gulvafslibning til maling af rør, når man flytter fra sin lejlighed – også selvom det ikke er nødvendigt.

”Det er jo helt urimeligt, at folk, der har boet ganske kort tid i en lejlighed, eller – som de fleste gør – har passet godt på boligen, alligevel bliver tvunget til at betale for en nyistandsættelse af hele boligen. Fremover skal lejerne kun betale for den istandsættelse, der er behov for. Derfor skal lejer og udlejer også holde et flyttesyn, for den direkte dialog er nu engang den bedste måde at blive enige om tingene på,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Ændringerne er det første trin i en bred aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF samt Enhedslisten om en gennemgribende forenkling og modernisering af lejelovgivningen, med udgangspunkt i at bevare den retlige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere. Næste trin i aftalen er en sammenskrivning af de to love på området efter en evaluering af de vedtagne lovændringer

Ændringerne betyder samtidig, at det bliver lettere at leje ud for særligt de mindre professionelle udlejere.

”Jeg er glad for, at vi med ændringerne særligt har forbedret vilkårene for de mindre professionelle udlejere. Vi har fx udvidet muligheden for at regulere lejen efter udviklingen i nettoprisindekset. En metode som er væsentligt enklere at håndtere,” siger Carsten Hansen.

Med loven afslutter regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten mange års forgæves forhandlinger med organisationerne på området. Og selvom nogle af organisationerne har haft indsigelser mod loven, så opfordrer Carsten Hansen alle parter til at gå konstruktivt ind i den nye tid.

”Nu er loven vedtaget og det er tid til, at alle parter kommer i en konstruktiv dialog om, hvordan vi får det til at fungere bedst i praksis. Det skylder vi både lejerne og udlejerne,” siger Carsten Hansen

Loven træder i kraft 1. juli.

Lovens hovedpunkter

– Obligatorisk ind- og fraflytningssyn
– Afskaffelse af nyistandsættelse
– Vedligeholdelsesreglerne forenkles og moderniseres
– Varslingsregler for omkostningsbestemt leje og beboerrepræsentations – kompetence forenkles og moderniseres
– Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørregler
– Billigere adgang til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejerlejligheder
– Nettoprisindeksregulering af lejen
– Ubetinget adgang for udlejere af ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer, hvis udlejer selv skal benytte boligen.