Hvor er byen førstemand i diskussionen omkring borgervejlederen og dennes formelle uvildighed? Har han som strudsen stukket hoved i jorden eller er han for optaget af sin Lego hobby.

At lade kommunaldirektøren kommentere og selv til nu undlade, er at fralægge sig ansvaret. Borgerne i Fredericia skyldes en forklaring fra borgmester Steen Wrist, alt imedens 1 viceborgmesteren har travlt med at undsige reaktioner i læserbreve omkring samarbejdet med Realdania omkring kanalbyen i Fredericia, står en række politikere i kø ved håndvasken igen omkrig borgervejlederen, prøver byens største parti igen, som med de øvrige skandaler de er involveret i, at tie det ihjel? Lad det være kendt, vi er nogle der ikke glemmer.

Den administrative reference, bekræftet af Økonomi- og Erhvervsudvalget for Borgervejlederen er direkte uholdbar. Referencen til Kommunaldirektøren i personalemæssigt og administrativt er at holde byens borgere for nar og at skyde sig selv i foden. Borgervejlederen afrapporterer fagligt til Byrådet, men hvem i byrådet har løftet en finger på nogle af de udfald der er kommet fra Borgervejlederen, mig bekendt ingen.

Borgmester Steen Wrist pas nu dit arbejde, du lovede åbenhed og gennemsigtighed i Fredericias kommune og forvaltning under valgkampen. Fakta er Kommunaldirektøren har samlet magten, der er mindre gennemsigtighed, ingen uvildig borgerrådgiver og en række byrødder der igen og igen vasker hænder ved håndvasken.

Du vil have Fredericia til filmen kære Steen, det kommer vi, men det bliver det rene Bollywood. Skal skandalerne virkelig foresætte på din vagt Steen Wrist.

Poul Rand, Calvinsvej 34, Borgerlig debattør.