Hvis vi skal have flere kvinder i ledelse og bedre udnyttelse af talentmassen i Danmark, så skal der sikres flere orlovsuger til fædre, end DA og FH lægger op til.

– Vi anerkender, at DA og FH har fundet fælles fodslag om nye regler for fædres barsel i Danmark. Men vi håber, at politikerne går længere. Med EU-direktivet har vi en unik chance for at bane vejen for, at flere kvinder gør karriere – ikke mindst som ledere – ved at sætte turbo på udviklingen i mænds barselsorlov. Derfor bør vi gå længere end det, DA og FH nu foreslår, hvilket reelt er en minimums-implementering med kun præcis de ni ugers ekstra forældreorlov reserveret til fædre, som EU-direktivet kræver.

Det siger Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne, i en kommentar til det fælles oplæg til implementering af EU-direktivet, som DA og FH i dag har fremlagt.

Ledernes direktør håber, at Christiansborg-politikerne i stedet vil lade sig inspirere af Ledernes noget mere ambitiøse forslag. Det indebærer, at der skal reserveres ekstra 16 ugers orlov med barselsdagpenge til fædre ud over de to uger, som allerede er reserveret til fædrene i dag. Med andre ord vil Ledernes forslag betyde, at der reserveres syv uger mere til fædrene end i DA/FH-oplægget.

– De hidtidige erfaringer viser, at fædrene oftest tager den orlov, som er reserveret til dem, hvorimod mødrene tager langt den største del af den resterende orlov. Derfor er det også helt afgørende, hvor lang en periode vi reserverer til fædrene af de i alt 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Og her er der stor forskel på at reservere 23 procent af den samlede orlov til fædrene, som DA og FH lægger op til, og de 38 procent, som Ledernes forslag vil betyde, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Vi skal udnytte talentmassen bedre

Når Lederne er så optaget af at sikre mere barselsorlov, skyldes det, at kvindernes lange barselsorlov ifølge forskningen lægger en betydelig dæmper på kvindernes karriere. Mange går efterfølgende ned i arbejdstid, skifter til den offentlige sektor og tager en langt højere del af børnenes sygedage end mændene. Det betyder også, at kvinderne i mindre grad aspirerer til lederstillinger, og dermed er det en del af forklaringen på, at kvinderne udgør under en fjerdedel af alle ledere i Danmark og under en femtedel af alle ledere i den private sektor.

– Det er et samfundsmæssigt problem for et lille land som Danmark, når kønsfordelingen på lederposterne er så skæv. Kvinderne er lige så højtuddannede som mændene, og dermed udnytter vi slet ikke talentmassen godt nok, når kvinderne udgør så lille en del af lederne – og i endnu mindre grad bliver topledere. Det er vi simpelthen nødt til at gøre op med, og her spiller lovgivningen i forhold til barselsorlov en væsentlig rolle, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Derudover peger hun på, at det har negativ effekt på produktiviteten i det danske erhvervsliv, at kvinderne tager langt størstedelen af barselsorloven. Det skyldes, at kvinder i højere grad end mænd tager lange uddannelser, og da Produktivitetskommissionen tidligere har dokumenteret, at produktiviteten generelt følger uddannelseslængden, er det problematisk, at kvinderne tager klart mest barsel.

Ledernes forslag til implementering af EU-direktivet om orlov

Reserveret barselsorlovFlytbar barselsorlovReserveretforældreorlovReserverede uger i alt
Mor2 uger6 uger16 uger18 uger
Far2 uger6 uger16 uger18 uger