Det er i den demokratiske ånd og sunde selvransagelse, når et kommende kommunalbudget sendes i høring, inden der skal indgåes et forlig.

Kommunalreformerne siden 1970’erne har handlet om at gøre den offentlige forvaltning mere strømlinet. Sogne og byer er blevet slået sammen til økonomiske supertankere, hvor den enkelte borger er kommet længere og længere væk fra det oprindelige begreb “lokalstyre”.

Det er i sig selv påfaldende, når den demokratiske debat lader til at stå på pause, fordi politikerne “skal tænke sig om”, inden de vedtager besparelser der har direkte konsekvenser for borgerne i byen. Politikerne burde sidde i store offentlige debatter med borgerne i forsamlingshuse og på åbne pladser.

Vi har på Fredericia AVISEN dækket budgetudkastet intenst, og vil fortsætte med at stille spørgsmål og skrive om det. Mere end nogensinde er der brug for modvægt til en stadig mere konsolideret “forretningsånd” i det kommunale selvstyre, der jo dybest set skal arbejde for borgerne.

Hvor forretningsånden kan fungere godt i forhold til erhvervslivet, så forekommer det problematisk i forhold til borgerne, der dybest set er interesseret i, at forvaltningen arbejder for byens borgere og håndterer de sociale udfordringer i hverdagen.

“Nødvendighedens politik” bør ikke være styreformen i et demokrati. Kommunalpolitikere bør i stort omfang melde ud, hvad de ønsker at bruge tid og ressourcer på, samt svare på hvilke prioriteringer de vil foretage. Men frem for alt skal de folkevalgte være øverste myndighed, over forvaltningen og embedsfolkene. Byrådspolitikere er ikke fastansatte medarbejdere, og det er hovedsageligt de ansatte i kommunen, der leverer oplysningerne til at vurderer sager og træffe beslutninger.

Netop derfor er det demokratisk relevant, at der er uafhængige fuldtidsmedarbejdere, der kun skal stå på mål overfor byrådets politikere og ikke en koncernchef, afdelingschef eller anden chef med forvaltningsmæssige interesser.

Embedsfolkene har aldrig stået stærkere i det danske samfund, end de gør i dag. Utallige skandaler har skamferet borgernes opfattelse af ordentlighed i det offentlige. Skat er blot en af dem, man kan huske i søvne. Men der er mange at nævne, og det vidner om en kulturel problemstilling indenfor offentlige embedsfolk, der kræver demokratisk handling.

Politikerne skal simpelthen oprustes. Uafhængige medarbejdere og whistleblower-ordninger er nødvendige modtræk til en meget stærk embedskultur.

De 21 byrådsmedlemmer er alle sammen flinke og rare, men kan uden tvivl også trænge til en oprustning, så de kan varetage deres opgaver bedre. Vi trænger til at politikere kommer op i helikopterperspektiv og viser nogle ambitioner og visioner, fremfor kun at forholde sig til et husholdningsbudget. Det vil også skabe klarhed, hvis vi ved, hvad de står for, for vi ved godt, at det ikke er noget de hellere ville end at gøre alle glade, men sådan forholder det sig ikke som politiker. Politik handler om at prioritere, og derfor er det vigtigt for borgerne at vide, hvad de vil og hvorfor. Lad os få ideologierne, værdierne og debatten tilbage. Lad os ikke bare bruge politikerne som forvaltere af budgettet, lad os bruge dem til at tegne vores samfund, og lad os selv tage del i processerne.

Jeg glæder mig hver eneste dag over de mange positive historier, der er i Fredericia, over vores stærke udbud af kultur, over vores mange virksomheder, der skaber arbejdspladser, over skolerne, hvor fremtiden formes, over de engagerede medarbejdere i Fredericia Kommune, der hver dag giver den en skalle for at vores by løber rundt og meget andet. Jeg er vild med Fredericia og byen.

Men når forvaltningen i kommunen kommer med et udspil om at spare den uafhængige borgervejleder væk, bør politikerne tænke sig godt om. Det vil være svært igen at ansætte nye uafhængige medarbejdere, hvis de ved deres dage er talte kort tid efter, fordi forvaltningen kan påstå at de ikke har noget at lave. Det vil skabe en kedelig præcedens for ombudshvervet.

Medarbejdere der referer direkte til byrådet, kan være en forsikring mod ulmende skandaler. Hvis man virkelig ønsker en ny embedskultur og en sund demokratisk profil for byen, så skal man netop gøre det svært at forvalte udenom demokratiske spilleregler.

Det offentlige forvalter hovedsageligt ud fra princippet om at tillid er godt, men kontrol er bedre. Indførslen af mange regelsæt der skal kontrollere borgerne, bør også gå den anden vej. Ellers kan borgerne ikke kontrollere forvaltningerne. Indskrænkelserne i offentlighedsloven i det forgange årti har sat mærkbare spor i pressens arbejde med at afdække og formidle historier om god eller dårlig embedsførelse. I den sidste ende kan det føre til manglende tro på det demokratiske styre.

Netop derfor bør især lokale politikere, der er helt tæt på borgerne i hverdagen, gå forrest i kravene om at den forvaltning de har ansvaret for at holde øje med, også har gennemskuelighed og efterlever lovenes ånd. Selvom besparelser kan være nødvendige, så vil det være politisk selvmål at spare på demokratisk kontrol af forvaltningerne.

Det nu fremsatte foreslag om at fjerne kommunens borgervejleder, er et usympatisk træk set i en demokratisk tidsånd. Det bør aldrig være en forvaltnings opgave at foreslå afskaffelse af medarbejdere, der skal holde øje med forvaltningen. I følge kommunallovens §65, stk. 4, så skal en sådan vejleder også “varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne” samt opgaver “vedrørende tilsyn med kommunens administration”.

Det er især den sidste sætning, der får en årvågen presse til at reagerer, når man i et budgetforlig kan læse, at forvaltningen foreslår at afskaffe kontrollen af sig selv. Specielt når det handler om at nedlægge stillingen i sig selv under påskud af, at man har indført en bedre kommunikation internt.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at det ikke er personen, men selve stillingen man ønsker at afskaffe. Det virker absurd, at man først lykkeligt fortæller om, at man har hele to personer til at varetage opgaven, så en til både det og veteranområdet, hvor sidstnævnte er det seneste skud på stammen i at hjælpe en desværre voksende gruppe af individer, der har kæmpet for Danmark i demokratiets tjeneste.

Uanset om det er borgere eller virksomheder, der måtte få brug for borgervejledning, så er det en ekstra sikring mod dårlig sagsbehandling.

Det er ganske sikkert ikke nemt at være politiker. Mange ting går godt i byen, og det kan man rose byrådet for. Men netop derfor er det også nødvendigt at melde ud, hvis der er nogle ting, der kunne begynde at gå dårligt – og det kunne være rart, hvis byrådsmedlemmer både som partier og individuelle medlemmer fortalte mere om, hvilken retning de ønsker Fredericias udvikling.

PS. Vi elsker Fredericia på Fredericia AVISEN.

-ADA

https://www.facebook.com/events/caf%C3%A9-razz-middelfart/foredrag-morten-spiegelhauer-bag-om-operation-x-cafe-razz/1763579550454511/