Arbejdernes Internationale Kampdag er en mangeårig tradition for de røde partier og hele fagbevægelsen. 1. Maj er for dem en helligdag, der skal bruges med partifæller og arbejderkammerater i de røde faners skær.

Taler skal der høres, og kaffe bliver der drukket. Men er denne dag egentlig ude af trit med den tid vi lever i nu? Er det en dag fyldt med forældede budskaber og tom snak?

Historien bag 1. Maj

I 1856 besluttede man i Australien, at der skulle holdes en fridag, der skulle bruges til en manifestation for kampen om en 8-timers arbejdsdag. Til en start skulle denne dag kun være en festdag i 1856, men det blev der lavet om på. Borgerne følte sig hørt, de følte en fælles kampånd, og derfor besluttede man at gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Selve den officielle Arbejdernes Internationale Kampdag blev vedtaget i Paris i sommeren 1889.

Formålet med Arbejdernes Internationale Kampdag var altså, at kæmpe for arbejdernes rettigheder. Til en start 8-timers arbejdsdagen, sidenhen har andre mål for arbejderne været på tale.

Hvordan passer den i en nutidig kontekst?

Det lyder jo meget godt det der med at kæmpe for arbejdernes rettigheder – men er det noget der passer ind i 2018? Ganske vist har der lige været overenskomstforhandlinger, der har rykket hele fagbevægelsen tæt sammen i kampen for arbejdernes rettigheder – men rykker denne ene årlige kampdag noget?

Den danske model har langt hen ad vejen udvisket betydningen af denne årlige kampdag. Arbejdernes vilkår bliver forhandlet mellem arbejdsgiver og arbejdstager – og altså ikke ud fra en folkestemning. Der kan være klare målsætninger for hvilke ting arbejderne vil have, men kan man ikke lade forhandlerne varetage denne interesse?

Året i år er måske ikke det mest oplagte til at diskutere betydningen af 1. Maj. Jeg tror, at uanset hvem i fagbevægelsen eller de røde partier jeg taler med, vil de sige at det er en altafgørende dag for arbejderne. De vil henvise til OK18 – og at man stod sammen for bedre vilkår. Men mon ikke Anders Bondo, Dennis Kristensen og Flemming Winther havde fundet en løsning, hvor man sikrede gode arbejdsvilkår alligevel?

En anden ting, hvor denne kampdag er kørt fast er de reelle arbejdsforhold. For arbejder har fået gode forhold – det har de mange års kamp sikret. Tidligere har dagen helt sikkert haft en betydning, men betydningen bliver mindre og mindre som tiden går. Det man taler om nu er om lønrammen er 7,8% eller 8,1%, det er ikke historisk banebrydende ting, som netop den 8-timers arbejdsdag det hele startede med. De 0,3% batter bare ikke ligeså meget som de ting man tidligere har kæmpet for.

Kampdag som historisk minde?

Hvis tiden er løbet fra de moderne budskaber 1. Maj, kan den så ikke bruges som et tilbageblik på historien? Jo, det kan den. Der er mange ting for fagbevægelsen og de røde partier at se tilbage på. Mange kampe der er taget, mange kampe der er vundet. Historien er med 1. Maj og Arbejdernes Internationale Kampdag, det kan der ikke herske tvivl om.

Jeg har selv deltaget i en række 1. Maj arrangementer gennem de seneste år. Med stor interesse har jeg lyttet til de mange forskellige talere, med mange forskellige budskaber. Men én ting har været gennemgående: Det har ikke været historien eller kampen for bestemte forhold for arbejderne. Talerne har stort set uden undtagelse været brugt til fremme af politiske budskaber, en opildnen til fælles kamp. Men det er ikke den fælles kamp for arbejderne – som denne dag jo er til for – det er en fælles kamp for en rød regering.

Jeg vil ikke konkludere på, hvorvidt tiden er løbet fra Arbejdernes Internationale Kampdag, for det kommer meget an på hvordan man ser det. Hvis man ser på dagen i et historisk perspektiv, så er tiden ikke løbet fra dagen. Resultaterne er klare, kampene er kæmpet og gode forhold til arbejderne er vundet. Men hvis man anderledes ser på dagen i dens oprindelige funktion: kamp for arbejdernes forhold, så er tiden løbet fra kampdagen. Der er bare ikke ret meget at kæmpe for, for arbejderne har fået rigtig gode forhold – og den danske model er med til at sikre dette.

Men når alt er sagt: God kampdag til alle der skal fejre denne dag.