I dag går energiforhandlingerne på Christiansborg ind den afgørende fase. Her på Fredericia AVISEN har vi tidligere fortalt, at de forhandlinger kan få fatale følger for blandt andet Shell Raffinaderiets produktion af overskudsvarme. Fredericias Borgmester Jacob Bjerregaard så også med alvor på sagen og ville bruge sit netværk på Christiansborg til at tale med energiordførerne, så det kommende forlig ikke får negative konsekvenserne for Fredericia.

Overskudsvarme er i bund og grund “opfundet” i midt 80’erne i Fredericia med raffinaderiets leverance til TVIS. Shell Raffinaderiet leverer i dag hvad der svarer ca. 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme. Sammen har TVIS og raffinaderiet undersøgt mulighederne for yderligere leverancer, og der er potentiale for op til ca. 12.000 husstande yderligere.

Det kan dog under det nugældende afgifter ikke svare sig, som vi tidligere har fortalt.

Delanalyse 5, som er udgangspunktet for de energipolitiske forhandlinger gavner slet ikke i denne kontekst. Den vil i almindelighed gøre det umuligt at udnytte yderligere overskudsvarme, og i særdeleshed gøre et markant indhug i de eksisterende leverancer.

Det vil den fordi, man her i Trekantområdet med TVIS-systemet har et reelt marked, hvor leverandører konkurrerer på pris om at levere. Og bliver det for dyrt at aftage overskudsvarme, så skal TVIS i stedet vælge varme produceret på biomasse. For varmen skal vi forbrugere have i vores radiatorer. Dermed vil overskudsvarmen, som er der uanset om man udnytter den eller ej, skulle køles bort til fuglene – op i den blå luft i stedet. Og man vil skulle bruge en større dansk skov årligt som brændsel til at levere den eksakt samme mængde energi. Det virker ikke ligefrem grønt?

Spøgelset i det her, er det man kalder falsk overskudsvarme – overskudsvarme som ikke kommer fra produktion af diesel og benzin for raffinaderiets vedkommende – men fra, at man producerer ekstra varme for at tjene penge på dette i stedet for de egentlige produkter fra et anlæg. For raffinaderiets vedkommende gælder, at det aldrig kan betale sig at tænde anlægget for at producere varme. Brændselsomkostningerne er ganske enkelt voldsomt meget større end indtægterne fra salg af overskudsvarmen – som jo blandt andet har en max-pris, fordi der er konkurrence med andre leverandører. Det ville være ren Ebberød Bank for raffinaderiet.

Falsk overskudsvarme-problematikken kan man let komme ud over, for de store danske industrivirksomheder er i dag underlagt certificeringsordninger vedrørende energieffektivitet. Vi ved fra Shell, at de har Europas mest energieffektive og verdens nr. 3, blandt andet, fordi man udnytter overskudsvarme til fjernvarme i stedet for at køle den bort til fuglene.

Årligt kommer der også såkaldte auditører og kontrollerer anlægget i praksis for energieffektivitet. Disse eksperter kan også kontrollere for falsk overskudsvarme.

Det vil også gøre det lettere for myndighederne, for der er ikke to industrianlæg i Danmark, der er ens. Raffinaderiet, der er Danmarks største leverandør af overskudsvarme ligner slet ikke den næstestørste leverandør, Aalborg Portlands cement-anlæg. Regneark og afgiftssatser vil ikke virke i praksis – på anden vis end ved at forhindre udnyttelse af reel overskudsvarme. Så forslaget fra Shell om en certificeringsordning vil løse dette problem.

Et andet problem er afgiftssatserne. I dag tjener statskassen årligt ca. 3 mio. kr. på overskudsvarmen fra Shell. En del af overskudsvarmen er i dag afgiftsfritaget via en overgangsordning, den såkaldte 1995-ordning. Man kunne ændre på dette, så der blev pålagt afgifter på alt overskudsvarmen, men så man ikke vælter hele læsset. Læsset vælter hvis det ryger over 10 kr/GJ. Men stopper man her, så vil man få flere afgiftskroner i statskassen samlet set – faktisk omkring 22 mio. kr. årligt i stedet, fordi man også vil kunne udnytte yderligere det ovennævnte ekstra potentiale. Samtidig vil man undgå en kæmpe prisstigning for fjernvarmeforbrugerne, Skat havde regnet sig frem til en prisstigning pga afgifter på 560 kr. for en almindelig husstand med fjernvarme i Trekantområdet.

Og i stedet for at lade overskudsvarme blive til spildvarme, som skal køles væk til fuglene, og at forøge brændselsforbruget til at producere mere fjernvarme på biomasse, så vil man gavne miljøet ved at spare afbrænding af hvad der svarer til en større dansk skov årligt. Vel at mærke et brændsel som ikke vil gavne statskassen, da det er afgiftsfritaget!

Alt i alt, så er der for mange plusser til at sidde forslagene overhørig. For energiforliget skulle jo helst være grønt, gøre det billigere at være dansk forbruger og ikke lægge hindringer i vejen for erhvervslivet?