Anderledes proces, kortere tidsplan og et budgetoplæg der angiveligt ikke er politisk præget, men kun udarbejdet af forvaltningen. Der er nok tanker, man kan gøre sig, når man kigger budgetforslaget og mulighedskataloget igennem.

2019 har været præget af mange politiske snakke, både national og europæisk politik har været på dagsordenen – men den lokalpolitiske scene har været skudt lidt i baggrunden. Uvisheden i kommunerne har været stor, for deres økonomi fyldte meget i folketingsvalgkampen – skulle de have flere penge eller ej? En kommuneaftale mellem Regeringen og KL lod vente på sig, til stor frustration rundt om i landets kommuner.

Da kommuneaftalen endelig kom fik forvaltningerne travlt, meget travlt. Normalt er det proceduren, at det budget som byrådet førstebehandler kommer fra Borgmesteren, men det er ikke tilfældet i år. Byrådet valgte at lade forvaltningen stå for det første udkast og et tilhørende mulighedskatalog, der kan udpensle, hvor man vil finde de penge, man bruger.

Udkastet er kommet, mulighedskataloget ligeså – og her er lagt op til store besparelser på administrationen, eller omprioriteringer om man vil den udlægning. Ikke desto mindre flyttes der mange midler og stillinger fra forskellige områder.

Ledelseslaget skal barberes ned, administrationen skal gøres hurtigere, smartere og mindre ressourcekrævende. Der er ikke penge til, at forvaltningen kan drives som den gør nu, såfremt man ønsker at prioritere flere penge andetsteds. Sådan er det jo ofte i politik, at pengene skal findes et sted før de kan bruges, det er økonomisk ansvarlighed.

Kulturen skæres ned, flere arrangementer skal ikke længere have støtte, blandt andet Teater Malstrøm og Kulturnatten står for skud, i det budget som forvaltningen har udarbejdet.

Men alt det er indholdet, indholdet skal politikerne nok få diskuteret rigeligt, både internt og her i Fredericia AVISEN. Lige nu er en høringsperiode i gang, og politikerne vil nødigt ud med for meget. Det er måske også den rigtige tilgang at holde kortene tæt på kroppen, men jeg har en god fornemmelse af, at der bliver forhandlet meget i det budget, at der er tale om et budget som ikke ser ud sådan, når man underskriver et budgetforlig.

Midt i alt det her – midt i en ny og anderledes proces, midt i en høringsperiode med ufatteligt tavse politikere og midt i et år hvor kommunens økonomi er presset af servicerammen – så er der noget helt specielt ved dette budgetforslag og mulighedskatalog.

På Fredericia AVISEN kan vi bryste os af, at være velbevandret i den politiske verden, og vi har efterhånden læst og analyseret vores andel af kommunale budgetforslag. Flere gange efter udgivelsen talte Chefredaktøren og jeg sammen på telefonen med en undren, en undren over hvor specifikt og udpenslet et forslag der er lagt frem.

Der er tale om et år med en stram økonomisk styring og økonomisk prioritering. Normalt forud for disse år følger et sparekatalog med til budgetoplægget, men denne gang er der tale om et ‘mulighedskatalog’, altså et katalog med de, af forvaltningen udvalgte, muligheder der er for at spare.

Normalt taler man mere implicit, i større termer og kun med tal. At der skal spares X kroner på dette område og Y kroner her. Ikke noget med hvem, hvad og hvorfor der skal spares, hvem der skal finde et nyt job. Det er anderledes i år, her har man meget eksplicit fortalt hvilke stillinger der nedlægges og hvilke kulturelle arrangementer der ikke længere skal have kommunal støtte.

Det er en ny måde at gøre det på, og det må have været nogle meget hårde samtaler når man på den måde eksplicit fortæller til hele offentligheden, at forvaltningen selv mener, at man godt kan undvære dem.

Det gør det meget håndgribeligt for alle at gennemskue det reelle indhold i forslaget, det giver noget gennemsigtighed. Men jeg tror på, at det har været meget svært for de medarbejdere, der nu offentligt bliver kaldt for overflødige, for det er jo dybest set, hvad der sker, når man skriver i et oplæg, at deres stilling kan spares væk uden de større konsekvenser.

Men her på Fredericia AVISEN ser vi meget frem til at dække hele budgetlægningen hele vejen fra udkast til endeligt vedtaget. Følg med her på Fredericia AVISEN for hele tiden at være opdateret på hvordan det går med at fastlægge hvordan Fredericia Kommune skal drives næste år.

https://www.facebook.com/events/2400413516865985/