7 ud af 10 FOA-medlemmer mærker i høj grad, at priserne er steget. Folk med beskedne indtægter er nemlig hårdt pressede på økonomien. ”Uligheden har vokset længe nok i Danmark,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

Blandt social- og sundhedshjælpere, dagplejere, ambulancereddere og mange andre almindelige lønmodtagere er der lige nu dyb bekymring for de stigende prisstigninger. Det viser en rundspørge blandt 2.138 medlemmer af fagforbundet FOA.

Her svarer 55 procent, at de i meget høj grad eller høj grad er bekymrede for deres økonomiske situation på grund af de stigende priser. Samtidig svarer 70 procent, at de i høj grad eller meget høj grad mærker de stigende priser på fx mælk, æg, smør og el.

– Det her er dybt alvorligt. Den er riv-rav-ruskende gal, når økonomien ramler for et hårdtarbejdende FOA-medlem, fordi priserne stiger, og elregningen vælter ind ad døren, mens andre knapt mærker det. Det siger forbundsformand for FOA, Mona Striib, der repræsenterer over 172.000 medlemmer.

– Forestil dig en fremtid, hvor folk oplever, at de ikke har råd til at tage arbejde inden for velfærds- omsorgs- og sundhedsfagene. Det er skræmmende, siger Mona Striib.

De stigende priser rammer lavtlønnede hårdere end højtlønnede, påpeger hun. For det siger sig selv, at folk med beskedne indkomster har sværere ved pludselig at finde 1.500 kroner i budgettet, end folk med højere lønninger.

– Vi skal sikre en mere retfærdig løn. Men FOAs projekt handler om mere end det. Det handler om en større kamp mod den stigende ulighed i vores samfund. Toppen er stukket af fra os andre, og det skal vi gøre noget ved, fordi lighed løfter os alle, siger Mona Striib.

Med de ord tager FOA hul på en større indsats mod den stigende ulighed i samfundet, som blandt andet ses på lønsedlen.

Mona Striib påpeger, at uligheden også ses i fx vores pensionsformuer, vores forbrugsmuligheder, i den lønmæssige anerkendelse af traditionelle kvindefag og i lige adgang til sundhed. Hun peger ligeledes på, at det er blevet sværere for børn at undslippe den negative sociale arv fra deres forældre.

– Samfundet er ved at knække over. Det skal vi ændre på, hvis vi vil bevare det lige Danmark, som vi er mange, der er stolte af. Uligheden har vokset længe nok i Danmark. Det skal vi gøre noget ved, siger Mona Striib.