Selv om det efterhånden er et par uger siden, at regeringen indførte omfattende karantæne-tiltag for at begrænse spredningen af Corona-virus, er der endnu stort set ingen afmatning at spore i den tunge trafik på landets overordnede vejnet.   

Vejdirektoratets nyeste trafik-tal viser, at lastbiltrafikken på hverdagene i den forgangne uge befandt sig på stort set samme niveau, som før karantæne-tiltagene blev sat i værk.   

“Der er stadig høj trafikal aktivitet på lastbil-området,” siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet. “Det skyldes sandsynligvis, at der stadig er behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene. Disse behov forsvinder ikke på grund af Corona-krisen. Snarere tværtimod. I sådan en situation er det ekstra vigtigt, at samfundets grundlæggende transportlogistik fungerer.”   

Kasper Rosenstand vil dog ikke udelukke, at der sker et fald i omfanget af lastbiltransporter senere.   

“Det er slet ikke umuligt, at vi vil opleve et fald i godstransporten i de kommende uger, når karantæne-tiltagene for erhvervslivet rammer hårdere ud i distributionsleddet. Men der vil altid være behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods mellem landsdelene.”   

Faldet i lastbiltransporten i forrige weekend kan skyldes, at der sker en formindsket vareudbringning til detailvarebutikkerne lørdag og søndag.     

Hvad angår personbiltrafikken, så viser de nyeste tal, at den har stabiliseret sig på godt det halve af dens normale omfang.     

Samtidig ligger varebiltrafikken mellem 10 til 15 procent under sit sædvanlige niveau.  

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer