Borgere skal kunne stille beslutningsforslag direkte til Folketinget. Det mener et flertal af partierne, der møder opbakning fra Landdistrikternes Fællesråd.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF og De Konservative er gået sammen om et beslutningsforslag, der skal lade borgere komme til orde i Folketinget, hvis de kan opnå 50.000 underskrivere for et forslag.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der tæller 41 danske kommuner og 150 landsbyer, er man positivt stemt over for forslaget.

– Vi er overbeviste om, at borgerforslag kan være med til at puste nyt liv i folkestyret. Det er ingen erstatning for det repræsentative demokrati, men en mulighed for at give borgerne en medindflydelse, de ikke har haft tidligere, siger formand Steffen Damsgaard.

Damsgaard understreger, at han mener at der er flere sager, som med fordel kunne rejses ved hjælp af et såkaldt borgerforslag.

– Det være sig omkring de manglende finansieringsmuligheder, den digital infrastruktur og andre forhold, borgerne har tæt inde på livet, afslutter han.