Allerede til sommer kan lager- og nyde godt af Kolding Kommunes nye IGU-forløb. Det er nemlig det første fagområde der fokuseres på, når et af flere IGU-forløb starter den 14. august.

IGU-forløbet – forkortelse for integrationsgrunduddannelse – er en erhvervsrettet uddannelse, der målretter flygtninge til at varetage jobs i de fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Og efter de indledende screeninger fra Jobcenter Kolding er det de lokale og kommunale lagervirksomheder, der får lov til at starte projektet.

”Vi har arbejdet på højtryk for at sammensætte et uddannelsesforløb, der tilgodeser både virksomhederne og flygtningene. Vi glæder os til at kickstarte vores IGU-kampagne med lagerbranchen i sensommeren,” siger Mette Balsby, formand for Arbejdsmarkedsudvalget ved Kolding Kommune.

IGU-forløbet varer to år hvoraf flygtningene skal være 20 uger på skolebænken og resten af tiden i arbejde i virksomheden. Udover en virksomhedskendt medarbejder kan de deltagende virksomheder også se frem til en kontant bonus på 40.000 kroner for hver gennemført IGU-elev.

Fakta om IGU-forløbet

– Forløbet henvender sig til flygtninge mellem 18 og 40 år som maksimalt har været fem år i Danmark
– IGU-forløbet henvender sig til virksomheder, der søger kvalificeret arbejdskraft inden for metal-, tømrer-, murer-, gulvlægger- og produktions-, hotel-, restaurations-, og lagerbranchen.
– Forløbet er en to-årig uddannelse, der gennemsnitligt har 25 timers virksomhedspraktik i ugen. I perioder kan virksomhederne regne med fuldtidsarbejdskraft, mens eleverne i kortere perioder er på kursusforløbet.
– 20 uger er skoleophold, her har virksomhederne ingen lønudgifter til IGU-eleverne.
– Kolding Kommune garanterer 40.000 for hver gennemført IGU’er.
– Forløbet henvender sig ikke kun kommunalt og regionalt. IGU-eleverne kan forvente at blive sendt ud i hele Danmark.
– Undervisningen består af generel danskundervisning, fagrelevant danskundervisning, faglig undervisning og sideløbende praktik i virksomhederne.