Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der er partifælle med Jacob Bjerregaard, har siden 2017 ladet honorarer fra bestyrelsesarbejde, han er udpeget til qua borgmesterposten, blive modregnet i hans borgmesterløn.

Ovenpå den situation som Fredericia Kommune befinder sig, hvor der skal findes besparelser og laves omstruktureringer for at sikre servicen bedst muligt.

Vil du Jacob, som SF-Fredericia foreslog i deres høringssvar, som Vederlagskommissionen foreslog i 2016 og som din partifælle i Aalborg har gjort, lade dine honorarer fra dine bestyrelsesposter modregne i din borgmesterløn? 

Ifølge Fredericia Kommunes hjemmeside var dine honorarer i 2018 over 300.000 kroner eksklusiv honorarerne fra KL-bestyrelsesarbejdet. 

Allan Søgaard-Andersen

Løvagervej 25

7000 Fredericia

http://bit.ly/rosalecture