Ja! Jeg er stolt af at have rykket så meget på normeringerne i de 8 år jeg har siddet i byrådet. Det har været en af mine klare mærkesager fra dag ét. Især de første år, var der stor modstand. Især de borgerlige partier mente, at normeringerne var rigtig fine som de var.

Nu mener flere partier, at vi har minimumsnormeringer i Fredericia. Det har vi ikke!

Vi lever op til minimumsnormeringerne på papiret, ja. Men ude i virkeligheden – der hvor børnene er – har vi stadig langt igen!

Danmarks statistik siger, at vi har 5 børn pr voksen i børnehaverne. Men i reel børnetid (tak til forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen og deres omregningsmodel) har vi faktisk 10,5 børn pr voksen.

I vuggestuerne har vi ikke 2,7 børn pr voksen. Vi har 5,5!

Vi har lang vej igen! Der er fortsat brug for Enhedslisten! Vi har kæmpet for minimumsnormeringer i næsten 11 år (i marts 2010 foreslog Enhedslisten at indføre BUPLs minimumsnormeringer for første gang).

Stem på et parti, som ikke bare kæmper for børnene fordi det er en vindersag, men fordi vi tror på det og har kæmpet aktivt for det i al den tid vi har siddet i Fredericia byråd.

Børnene kan ikke stemme. Men det kan du!Venlig hilsen Cecilie Roed Schultz
Næstformand i Børn- og Skoleudvalget