Inden ilden er slukket og skaderne beset på Fredericia Havn, før først Venstres Borgmesterkandidat Peder Tind og byrådsmedlem og tidligere borgmester Kenny Bruun er ude og profilere Venstre.

Det finder jeg ulykkeligt.

At slå plat på en ulykke og dømme en virksomhed ude. En virksomhed der ikke er risikogruppen for farlige virksomheder.
Venstre har åbenbart brug for, at signalere handlekraft og spille med ”musklerne”. Her er et parti der bekymre sig om byens borgere….
Det er nu efter min opfattelse ikke noget Venstre kan gøre eneret på. Jeg er overbevist om, at alle partier i den situation er bekymret for byens borgere.
Peder Tind kræver handling. Nu skal der være borgermøder og Venstre vil nu genoverveje om boliger er en klog beslutning på Fredericia C.
Det er naturligvis altid klogt, at overveje tidligere beslutninger, men måske nok lidt for sent.

Venstre har sammen med de øvrige partier været med til at beslutte:

Venstre har været med til beslutningen om, at bygge boliger på Fredericia C.
Venstre har været med til, at beslutte at sikkerhedsafstanden kunne sættes ned fra 500 meter til 300 meter
Venstre har været med til at sætte gang i Fredericia C og dermed 100 million kroners vesteringer fra Kommune Kassen (Her stemte kun et byrådsmedlem imod og det var ikke en fra Venstre)

Jeg kan naturligvis tage fejl om, at Venstre ikke vil slå politisk plat på ulykken, men nu vil vise handling. Derfor stiller jeg disse spørgsmål til Venstre, som jeg ikke forventer svar på, men forventer at se blive fremsat og behandlet i Byrådssalen.

Når Dan Gødning ifølge Venstre skal flyttes. Hvad skal der så ske med de ”rigtige” farlige virksomheder, som for eksempel Shell, Samtank, Rahbekfisk for ikke at glemme, de nu mange gange flere anløb af gasskibe til terminalen?

Skal de flyttes?
Vil Venstre arbejde for at sikkerhedsafstanden øges fra de 300 meter til 500 meter?
Vil Venstre stille forslag, om et valg mellem erhvervshavn eller boligbyggeri?

Tre overkommelige spørgsmål.

Det vil naturligvis, have nogle konsekvenser i forhold Byrådets mange 100 millioner kroners investering i Fredericia C.

Mange mennesker blev berørt af ulykken også i vores familie. Derfor vil jeg også rette en stor tak for den indsats, der blev ydet fra alle i Beredskabet.

Trods konsulentrapporter, beregninger og borgermøder kan ingen forudsige en ulykke. Ulykker sker.

Beredskabet kan ikke forhindre ulykker opstår, men de kan heldigvis ved en stor og faglig indsats stoppe ulykken og forhindre at ulykken bredte sig.

Tak.

Inger Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia