Mange års skræmmende rapportering om havmiljøet i Lillebælt har ikke ført til andet end en konstatering af problemet. I foråret 2018 bragte jeg sagen frem på et byrådsmøde som et beslutningsforslag, der skulle samle alle kommuner i Lillebæltsforløbet om, at kræve en udredning af bæltets tilstand og iværksætte tiltag, der kunne genskabe et sundt Lillebælt.

Sagen blev SYLTET i Miljø- og teknikudvalget, selv om et samlet byråd besluttede, at sagen skulle behandles i nævnte udvalg. 

Nye Borgerlige (NB) giver ikke op. Vi indstiller, at Fredericia Kommune bidrager til at genskabe flora og fauna i Lillebælt ved at etablere et undersøisk rev. Forslaget er fremsat af NB på byrådsmødet d. 31. august 2020 i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2021.

Forslaget skitserer en udviklende proces der bl.a. omhandler opbygning, det bedst egnede sted, materialevalg, beregning af omkostningerne, en beregning af de indtægts-/ og effekt områder der kommer i spil, når projektet er implementeret (sport og fritid som dykning og lystfiskeri og turisme) og endelig en afdækning af mulige med-sponsorer.

Efterfølgende skal projektet udvikles, finansieres og iværksættelse. 

Vores havmiljø (det kystnære Lillebælt) har lidt og lider fortsat under negative miljøpåvirkninger som er tilført/tilføres ved hårdhændet erhvervsfiskeri, råstofudvinding fra havbunden, udledninger og dumpning af miljøgifte. Kort sagt har vi ødelagt fødekæden i Lillebælt og dermedfiskenes eksistensmulighed. Projekter med kunstige rev har vist sig særdeles effektive ved, at der på kort tid ses en opblomstring af det naturlige liv i havet. Projektet vil lønne sig både på land og i havet til gavn for den maritime flora og fauna og ikke mindst for fritids-/ og turisme aktiviteter. 

Det kunstige rev kan fremstilles lokalt og kan udmærket være beton elementer udformet som ”spanske ryttere”. Materialerne er relativt billige. En lokal fremstilling er godt for den lokale økonomi og sikrer en meget kort transportvej. Spanske ryttere er i forvejen udbredt på bl.a. Vestkysten, hvor de fungerer som kystsikring og værn/bølgebrydere ved havneindsejlinger mv.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer