Senere på året skal der være valg til Ældrerådene rundt om i Danmark, selvfølgelig også til Kolding Ældreråd.
Der har været en del skriveri og polemik om beslutningen i Vejle, om at flest muligt skal stemme elektronisk. Det har givet anledning til mange henvendelser i Kolding. Så jeg vil gerne slå fast, at i Kolding Kommune kan man selv bestemme, om man vil stemme pr. brev eller elektronisk. Alle borgere på 60 år og derover, vil i Kolding Kommune modtage materiale med kandidater, orientering om valget og muligheden for selv at vælge hvorledes man vil stemme.

Der har også været en del henvendelser gående på, om man kan miste sin fritagelse fra elektronisk post, hvis man stemmer elektronisk. Det skulle være tilfældet i nogle Kommuner. Det risikere man ikke under nogen omstændigheder i Kolding Kommune. Man stemmer anonymt og det bliver naturligvis respekteret fuldt ud. Derudover har Kolding Kommune ikke noget ønske om, at nogen mister deres ret til fritagelse for elektronisk post.

Ovenstående er besluttet og ligger fast. Senere vil der blive annonceret med flere oplysninger om valget, herunder hvordan og hvornår man melder sig som kandidat.
Kolding Ældreråd arbejder meget seriøst og bliver taget meget alvorligt. Der står, med god grund, respekt om deres indsats. Jeg håber vi får et godt valg mellem mange gode kandidater.

Søren Rasmussen
Formand for Seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding