Med indgåelse af budgetforliget for 2017 kommer der 640.000 kr. til udvikling af Hejlsminde Strandpark og etablering af en høfte. 200.000 kr. til udvikling af Strandparken og 440.000 kr. til etablering af høften, en slags stendige som sikre at den dejlige sandstand ved Hejlsminde ikke skylles bort.

Det har været vigtigt for mig og Dansk Folkeparti, at Kolding Kommune støtter op om det fantastisk lokale arbejde, som er gjort i Hejlsminde for at sikre en maget attraktiv stand. Det sker nu med kontanter til færdiggørelse af udviklingen, som der også fra lokal side er samlet rigtig mange penge ind til. Alt arbejdet er naturligvis heller ikke noget værd uden en høfte, som gør at vandet ikke tager alt det der skabes på land. Jeg er meget glad for bevillingen og glæder mig til at se resultatet i Hejlsminde.

Molle Lykke Nielsen
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
Hejls