Kolding Kommune har indgået et samarbejde med ”Rummelighed for alle”, som er et program under den velgørende fond Realdania. Sammen skal vi udvikle et projekt ved Troldhedestien fra Dybvadbro station til ned Bypark Øst.

Det er meningen at projektet skal skabe fælleskaber og oplevelser. Nedbryde grænser mellem mennesker og være nytænkende.

I førsteomgang har ”Rummelighed for alle” bevilget 375.000 kr. til en analyse som skal munde ud i en plan for hele området.
Der er rigtig mange muligheder i det. Den gamle togstrækning er jo dels meget naturskøn, dels er det en lokalhistorisk perle med hensyn til bl.a. togdrift og skovløberhuset i Marielund.
Det skal nu udvikles så vi kan få endnu mere glæde af det.

Molle Lykke Nielsen
Medlem af Miljøudvalget
Mosegyde 11
Hejls