For tiden bliver man mødt af den ene artikel efter den anden, der fortæller om, at flere og flere rammes af stress, angst, depression og det gælder alle aldersgrupper.

Det er tydelige tegn på, at vi som samfund ikke har nok fokus på trivslen hos det enkelte medmenneske, men prioritere at fokuserer på noget andet. Det manglende fokus er på alle plan dyrt både for det enkelte menneske der rammes, men også for samfundet som helhed.

Det er på tide vi stopper op og får debatteret, hvad vi skal gøre for at komme denne udvikling til livs. Hvad skal vi som samfund iværksætte for at stoppe spiralen, hvor flere og flere medmennesker får det skidt

I mine øjne skal der ske et holdningsskift i forhold til, hvad vi som samfund mener er det vigtigste fokuspunkt. Pt. måler vi hvor godt det går på hvor høj økonomisk vækst vi har, men vi måler ikke på hvor godt vores medmennesker har det og tydeligvis så er der mange der har det skidt. Vores enøjede fokus på vækst er en ”dødsspiral”, hvor vi i vores jagt på vækst reelt bliver fattigere og fattigere som samfund.

Men vi kan stoppe denne ”dødsspiral” og der er flere steder, hvor eksempelvis vi som kommune kan sætte ind og hvor resultatet blandt andet vil være øget trivsel.

Fjern bureaukratiet fra kommunens ansatte

Lad det pædagogiske personale have fokus på børnenes trivsel og ikke på undersøgelser og lignende dikteret fra embedsværket.

Dette vil skabe bedre trivsel både hos børn og personale

Lad plejepersonalet have fokus

Lad plejepersonalet have fokus på det enkelte menneske frem for dokumentation og stramme tidsplaner, der skaber stressede situationer hos den enkelte ansatte og manglende nærhed hos brugeren.

Dette vil skabe bedre trivsel både hos den ansatte og hos brugeren

Socialrådgivere skal ikke være kontrolinstans
Sæt skolerne fri

Den enkelte skoles ledelse og ansatte skal have fuld bestemmelse over dagens gang, herunder længde for eleverne og lærernes forberedelsestid.

Den enkelte skole kender bedst de enkelte elevers behov og bør derfor have frie hænder til at kunne skabe den hverdag der passer eleverne.

Fokus på trivsel skal komme før fokus på læring. Ingen læring uden trivsel, men masser af læring når der er trivsel.

Både lærer og pædagoger tilknyttet den enkelte klasse.

Fjern presset på medmennesker tilknyttet jobcenteret

Fjerne kontrolparadigmet, der er lagt ned over jobcenteret. Et jobcenter bør ikke være en kontrolinstans.

Fjern målrammestyring – Det kan ikke være et økonomisk mål at have et vist antal på en ydelse – for man bør ikke spekulere i regneark når det gælder mennesker og deres trivsel.

Sygdomsramte skal ikke være tilknyttet jobcenteret. Et jobcenter bør kun være for medmennesker, der er arbejdsparate.

Fjerner vi kontroldelen frigiver vi penge, der kan bruges på at understøtte den enkeltes vej til arbejde og til at højne trivslen hos både sygdomsramte og ledige.

Fremskudt gadeteam

Skab et fremskudt gadeteam, der kan møde medmenneskerne, der hvor de er og hjælpe dem videre gennem individuel målrettet hjælp, hvori den enkelte har ejerskab og kan se sig selv.

Skal bestå af: psykologer, socialrådgivere, misbrugskonsulenter, mentorer, pædagoger og der bør være tilknyttet læge og tandlæge.

Alle ovenstående initiativer er alle nogen, der vil kunne skabe større trivsel hos den enkelte og jeg er overbevist om, at vi som samfund og dermed også som kommune skal tænke langt mere i den enkeltes trivsel samt investere i denne. Vi skylder hinanden at passe på hinanden. Når vi som kommune eksempelvis presser de sygdomsramte eller de arbejdsløse og med åbenlys manglende tillid kontrollere disse så skaber vi ikke kun mistrivsel hos den enkelte, men også dennes familie.

Vi har så travlt som samfund når det gælder at vækste, men muligheden for en bæredygtig vækst dræber vi, når vi ikke har trivslen med. Bæredygtig vækst opnår vi kun når vi har alle med.

Søren Haastrup

Alternativet Fredericia