Når Fredericia Teater har spillet musicals som Tarzan, Den Lille Havfrue, Prinsen af Egypten og Alladin, strømmer et ukendt antal millioner kr. fra Fredericia Teater til amerikansk underholdningsindustri, herunder Disney og Dreamworks.

Betalingen til Disney og andre koncerner udgør en andel på op til 15 procent af de flere hundrede millioner kr., teatret har solgt billetter for til disse forestillinger i de seneste seks leveår.

Musicals af denne store kaliber koster nemlig typisk 15 procent af billetomsætningen i afgift til rettighedshavere, forlag, ophavsfolk, tidligere producenter m.v. Det betyder, at Fredericia Teater i sine gyldne leveår formodentlig har betalt mere end 30 millioner kroner til udenlandske koncerner såsom de nævnte, samt deres kreative teams.

Det er fuldt legitimt. Også selv om det er et spørgsmål, om offentlig, dansk kulturstøtte skal være med til at finansiere den amerikanske underholdningsbranche i så stor en stil. Det sker i andre tilfælde, men langt fra i det store omfang, Fredericia har praktiseret.

Ny konstruktion

Men:  Det må være et åbent spørgsmål, om det er et sådant koncept, Fredericia Teater skal videreføre i sin fremtidige konstruktion.

De store, udenlandske forestillinger er så dyre at producere, at de rent faktisk forudsætter en bankgaranti på op til 100 mio. kr. per forestilling, eller en sikkerhedsstillelse fra kommune og stat af tilsvarende størrelse, hvis man skal sikre sig et 100 procent ordentligt, økonomisk grundlag. Det må man se i øjnene.

Vælger et teater at arbejde med en dansk udviklet forestilling, vil en vis del af tilsvarende afgifter også blive opkrævet. Men de vil gå til de mange rettighedshavere, forfattere, komponister og producenter, vi har i Danmark. Billetindtægten vil dermed, ligesom det producerende teaters fortjeneste, forblive på danske hænder – og kunne investeres i skabelse af flere nye, originale, danske musicals.

På den måde kan man slutte en ring – og indlede en strøm af original, dansk musicalproduktion med originalt, dansk indhold til glæde for et tørstende teaterpublikum – nu og for fremtiden.

Vil Fredericia føre an?

Kim Hougaard Sørensen
Danske Musicals af 2020
Under stiftelse
Forening af musical-fans og ophavsfolk
8000 Aarhus C.
danskemusicals@gmail.com

Debatindlægget er skrevet af skribenten, og udtrykker udelukkende dennes holdning.

1 KOMMENTAR

  1. Fredericia Teater havde nogle rigtig gode forretningsfolk. Bestyrelsen var fantastisk, og nogle af dem sidder i Fredericias kommunalbestyrelse. That is perfect!

Leave a Reply