Forside Kolding Læserbrev: SF ønsker bedre integration

Læserbrev: SF ønsker bedre integration

DEL
Lis Ravn Ebbesen (PRfoto)

Det er problematisk at indvandrerkvinder under graviditet og barsel isoleres, og dermed kommer bagefter integrationsmæssigt. Derfor har SF foreslået Arbejdsmarkedsudvalget på martsmødet, at ”Farveladen” gentænkes og genetableres. Det var et kulturforståelses og sprogundervisnings forløb Sprogskolen sidst kommunen modtog mange flygtninge drev. Projektet foregår i jobcenters regi, gerne i samarbejde med frivillige. Her tænkes især på Frivillighuset og Dansk flygtninge Hjælp.

Tilbuddet skal introducerer kvinderne til det, der er dansk kultur og særligt det danske daginstitutionsmiljø. Det er vigtigt både for kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og for børnenes trivsel og senere indlæringsmuligheder, at flere børn kommer i daginstitution.

Derudover skal der være mulighed for sprogundervisning og undervisning i dansk kultur samt rådgivningstilbud til kvinderne. Projektet skal fremme kvindernes mulighed for hurtigere at komme i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Ligesom projektet skal hjælpe med at bygge bro mellem hjemlandskulturen og dansk kultur.
Arbejdsmarkedsudvalget tilsluttede sig forslaget- og tak for det. Sagen genbehandles på næste møde.

Folketinget behandler den 24. maj et forslag fra SF om støtte til etablering af lokale integrationshuse. Integrationshusene skal fortrinsvis ligge i områder med et stort antal udlændinge. Det foreslås, at kommunerne, ved godkendt ansøgning, kan hjemtage statsrefusion for 70% af organisationernes drift af integrationshusene, hvilket skal sikres af en ny paragraf i Serviceloven. Der afsættes størrelsesordenen 10-20 mio. kr. årligt til puljen. Mit håb er at folketingets partier er ligeså fremsynede som mine kollegaer i Kolding byråd. Integrationen skal blive bedre og mere målrettet.

Lis Ravn Ebbesen (SF)
Social- og sundhedsudvalgsformand
Kolding Byråd

DEL