I et læserbrev efterlyser Bjørn Medom Nielsen en whistleblowerordning i Fredericia kommune. En ordning, hvor ansatte anonymt kan komme til orde i tilfælde af lovovertrædelser eller meget dårlig forvaltning, så de ikke skal frygte for repressalier fra deres nærmeste ledere eller kolleger. Som Bjørn Medom selv nævner det, så har et medarbejderdemokrati sin naturlige plads på arbejdspladsen, og i Fredericia kommune har vi heldigvis et ret systematiseret et af slagsen, hvor vi kan bruge MED-organerne og vores TR til at fremføre sager.

Men på trods af dette, så har Bjørn Medom en meget vigtig pointe. For selvfølgelig skal vi have en whistleblowerordning i Fredericia kommune. Kommunen er en kæmpe organisation med 4000 ansatte. Hvis vi kan sikre, at nogle ikke brænder inde med viden om ulovlige forhold med en sådan ordning, så skal vi gøre det. I øjeblikket arbejdes der på at implementere nogle ændringer på jobcenteret, så dette bliver mere imødekommende for de, som har brug for hjælp dernede. En stor del af dette arbejde, bør også være at ændre den kultur, der har været der. Hvis der skulle være afgørende forskel på, hvad der bliver kommunikeret eksternt og internt, er det nødvendigt at få frem. Det skulle gerne være sådan, at den kultur vi gerne vil have, både bliver vist frem til offentligheden såvel som i personalestuerne.

Vi bliver nødt til at vise tillid nok til vores kommunale ansatte, ved at give dem muligheden for at fortælle om de grove sager anonymt og uden muligheden for efterfølgende sanktioner. Hvis ikke vi viser dem tillid, hvordan kan borgerne og de ansatte i Fredericia så have tillid til os som politikere?

Snarest muligt vil Cecilie tage op i byrådet, hvordan man kan få implementeret en ordning, som lever op til de krav, der måtte være. Imens vil Kirsten tage kontakt til Enhedslistens folketingsmedlemmer, for undersøge, om de måtte have erfaringer med området, som er værd at have med.
Det er slet ikke sikkert, at der er nogle, der kommer til at bruge en sådan ordning, men vi finder aldrig ud af det, hvis ikke vi skaber muligheden.

Byrådsmedlem fra Enhedslisten
Cecilie Roed Schultz
Lundingsvej 4
7000 Fredericia

Folketingskandidat for Enhedslisten
Kirsten Cordtz
Skolevej 51
7000 Fredericia

Annonce