Region Syddanmark er en stor arbejdsplads. Ca. 25.000 mennesker arbejder for Regionen. Men arbejdspladsen er knap så rummelig som den har været. Således er antallet af ansatte på særlige vilkår, dvs. i løntilskud og fleksjob, faldet i perioden 2010-2014 fra 631 til 473. Det bør der gøres noget ved.

Som en stor offentlig arbejdsgiver følger også et stort socialt ansvar. For mig er det naturligt, at der også skal være god plads til mennesker i løntilskud og fleksjob. Det synes jeg ikke Region Syddanmark lever op til. Hvis jeg f.eks. sammenligner med Kolding Kommune, hvor jeg er viceborgmester, så har vi ca. en tredjedel af de anssatte som regionen har, alligevel har vi ca. 513 ansat på særlige vilkår. Altså ca. 40 mere end Regionen, der samlet set er tre gange større.

Jeg havde bedt om at få emnet til drøftelse i Regionens Ligestillingsudvalg. Det har det nu været og udvalget har i fuld enighed besluttet at få et oplæg til hvordan Region Syddanmark kan blive mere rummelig og ansætte flere på særlige vilkår, ligeledes hjælpe flere med jobprøvning og lignende.

Mennesker der er tilkendt fleksjob eller f.eks. skal i arbejdsprøvning, vil gerne ud og bidrag til samfundet og være en del af et arbejdsfælleskab inden for de muligheder de nu har. Derfor er det en vigtig og positivt proces Ligestillingsudvalget nu har sat gang i.

Søren Rasmussen
Medlem af Regionsrådet for Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
Kolding