Region Syddanmark investerer 9 millioner kr. i en renovering og genopretning af udearealer ved Kolding Sygehus.

Der har været stor byggeaktivitet på Kolding Sygehus i de seneste år. Byggeriet nærmer sig sin afslutning og den 24. november skal HKH Kronprins Frederik indvie det om- og tilbyggede sygehus i Kolding.

Imidlertid er området omkring sygehuset præget af arbejdet med byggeriet og der er ikke gjort noget, siden en gang før byggeriet gik i gang. Mange områder er under byggeriet anvendt som adgangsveje m.v. og er derfor blevet meget slidte. Det er ikke hverken i en præsentabel eller en sikker stand. Det skal der nu rettes op på.

Projektet til 9 mio. kr. skal bl.a. skabe et fælles udeområde, der samler de nye og gamle bygninger på matriklen i et fælles udtryk. Der skal anlægges atriumgårde og grønne rekreative anlæg, der skal ske genopretning og nyanlæggelse af asfalt og fortove samt udendørs belysning. For at forbedre adgangen for patienter og besøgende. Der skal opgraderes i forhold til adgang for handicappede med bl.a. ledelinjer og det man kalder taktilbelægning, som er belægninger der kan føles af blide og svagtseende.

Regionen har en pulje til dette, så penge går ikke fra andre vigtige opgaver og midlerne er endda til rådighed, så arbejdet kan udføres allerede i år. Et godt projekt til gavn for Kolding.

Søren Rasmussen
Medlem af Regionsrådet for Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
Kolding