Dansk Folkeparti har sagt klart nej til at bruge over 4 millioner kr. på en renovering af , det det gamle alderdomshjem Engbo i Hejls. Ganske enkelt fordi vi synes det er alt for mange penge at bruge på formålet.

Vi har  sagt ja til at de øvrige partier kan få oplysninger om konsekvenserne ved at tillade opførsel af de såkaldte ”venligboliger” i private baghaver. Men det betyder ikke vi synes det er en gode ide. Vi har overvejet for og imod. Vi er nået frem til den konklusion, at det ikke er nogen god ide. En af fordelene ville være at de kunne være med til at sprede flygtningene/migranterne. Men det er en rigtig dårlig ide at give flygtninge særlige rettigheder, som danskere ikke har. Normalt kan man ikke bare få lov til at lave endnu en bolig, i sin baghave. Så skal man selvfølgelig heller ikke have lov fordi man kommer fra et andet land.

Derudover er der også naboerne at tage hensyn til. Fordi en parcelhusejer synes det er skønt med fremmede i baghaven, er det langt fra sikkert, at naboen synes det samme om de konsekvenser det kan fører med sig.

Vi så jo hvor galt det kunne gå , da Bed & Breakfast-hotellet på Buen blev raseret og skulle sættes i stand for et kæmpe beløb på skatteborgernes regning.

Der er grund til omtanke og ikke give særrettigheder. Faktisk skulle Regeringen se at få lukket grænsen.

Molle Lykke Nielsen
Medlem af Plan- og boligudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
Hejls