Forside Debat Læserbrev: Lad os investere i kommunens børn

Læserbrev: Lad os investere i kommunens børn

DEL
PRfoto

BUPL kom i efteråret 2016 med deres bud på en minimumsnormering og jeg kan kun anbefale, at vi følger denne i Fredericia Kommune eller endda skaber en endnu bedre normering.

Det handler om kommunens yngste børns trivsel og det faktum, at det allerede er i de tidlige år, at børnene skaber fundamentet for deres fremtidige læring gør, at vi ikke kan sidde på hænderne og vente med at skabe de bedste rammer for deres skolegang til de når skolealderen.

Jeg læste et sted, at det tidspunkt, hvor børn skaber fundamentet for deres fremtidige ordforråd er i 3-4 års alderen. Jeg har selv en knægt, der lige er fyldt 6 år og jeg synes nu han har haft stort ordforråd så længe han har kunne snakke. Noget jeg dog har lagt mærke til ved ham og som jeg også har kunne se ved alle de børn jeg har arbejdet med så er det, at der hvor der skabes det største rum for læring er, når der er voksne, der kan være der 100 %. Min påstand er, at selvom de 100 % kun er 5 minutter her og der i løbet af en dag så er de langt mere givende end en hel dag på 80 % eller derunder.

Men jeg har selv arbejdet i institution og jeg ved, hvor svært det er, at finde tid til fordybelse med en lille gruppe børn fordi, der er altid nogen, der har brug for ens hjælp. Vores dygtige fagpersonale i institutionerne er 100 % til stede i løbet af deres arbejdsdag, men min påstand er, at fordi de har så travlt så mærker det enkelte barn ikke de 100 % men snarere 80 %. Vi skal have en langt bedre normering i vores institutioner og det skal vi ikke blot fordi det vil have en enorm betydning for vores børns fremtidige skolegang og for deres trivsel generelt, men også fordi det vil give langt større trivsel hos personalet. Jeg kender godt følelsen af at gå hjem fra arbejde, hvor man bliver i tvivl om alle børn nu er blevet ”set” i dag. Det er bestemt ikke en rar følelse og den kan virke stressende. Øget trivsel ved personalet vil skabe øget trivsel hos børnene. Ligesom smil det smitter så smitter stress og jag også. Øget trivsel vil med garanti også kunne ses på antallet af de ansattes sygedage.

Det er ikke kun normeringen vi skal forbedre. Vi skal også fjerne os væk fra det jeg kalder kontrolparadigmet. Vi har så dygtige ansatte indenfor det pædagogiske område her i Fredericia så hvorfor ikke sætte disse fri?

Når jeg siger de skal sættes fri, så er det fordi jeg ønsker, at deres tid skal bruges sammen med børnene og ikke bruges på at lave rapporter, undersøgelser, statistikkerne og indberette data som den kommunale ledelse så kan samle sammen og enten konkludere, at det ser jo godt nok ud eller lave kasser med nye ideer til hvordan hverdagen skal struktureres i kommunens institutioner. Hvorfor sparer vi ikke den del væk og i stedet for sætter institutionerne fri? De er eksperterne på lige netop deres børnegruppe og det er den kommunale ledelse desværre ikke.

Hvorfor skal det være top-down styring når eksperterne er ude i den enkelte institution og ikke inde på rådhuset? Jeg ønsker tillid til personalets faglighed frem for kontrol

Lad os sætte institutionerne fri og lade bestyrelserne samt den daglige ledelse køre den enkelte institution uden indblanding fra kommunen så længe kravene om minimumnormering overholdes samt der er god økonomistyring. Hvorfor har vi ikke langt større tillid til de ansatte ledere og de valgte bestyrelser? Friere styring i den kommunale administration giver besparelser i flere ledelseslag

Jeg så gerne, at der var:

Højst 9 børn pr. stue/gruppe for 0-2 årige
Højst 18 børn pr. stue/gruppe for børnehavebørn
Mindst 3 voksne til stede i hver gruppe 4 timer dagligt i børnehavegrupperne
Mindst 3 voksne til stede i hver gruppe 6 timer daglig i vuggestuegrupperne
2 voksne i en gruppe altid.

Jeg synes vi skal have fokus på, at komme så hurtig væk som muligt fra den udvikling, der har været de sidste mange år, hvor der er blevet flere børn pr. voksen og samtidig har vi også pålagt disse voksne langt flere arbejdsopgaver af administrativ karakter. Den udvikling har betydet langt mindre tid til den vigtige barn-voksen kontakt, der har så stor betydning for det enkelte barns udvikling og der er desuden blevet langt mindre tid til omsorg for det enkelte barn, der har stor betydning for dets trivsel.

Vi har nogle fantastiske ansatte, der giver vores børn så utrolig meget positivt med sig og giver dem en så fantastisk start på deres liv. Tænk sig hvor meget mere de kunne give kommunens børn, hvis vi gav de ansatte endnu bedre mulighed for at gøre det de mestre.

Lad os investere i kommunens børn og de ildsjæle, der er en stor del af deres hverdag.

Søren Haastrup
Byrådskandidat
Alternativet Fredericia