Af Jens Jonatan Steen, Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia.

De tunge skyer, som i årevis har hængt over Korskærparken viser, hvad der sker, når politikerne på Christiansborg træffer beslutninger henover hovedet på de folk, som det hele burde handle om.

At nedrivninger overhovedet kommer på tale i et område som Korskær – der er gennemrenoveret

for cirka 800 millioner, har 568 aktive medlemmer på ventelisten og masser af liv i medborgerhuset – er direkte hovedrystende. Trist faktisk.

Når jeg har valgt at stille op til Folketinget, så er det for at være med til at gøre op med den slags beslutninger. Det kalder Henning Hartmeyer, her i Fredericia Avisen, for hykleri. Jeg ville selv kalde det for sund fornuft og demokratisk sindelag.

Jeg er ganske rigtigt medlem af et politisk parti, der på Christiansborg lagde stemmer til regeringens ghettoplan. Det var godt, fordi man reddede milliarder af lejernes egne penge, som ligger i Landsbyggefonden. Det var også skidt, fordi man bakkede op en quick-fix løsning, der skulle gælde alle boligområder.

Vi må ikke lukke øjnene for, at der er problemer med parallelsamfund i Danmark, og behov for akut indsats i vores boligområder. Vi kan som samfund ikke lade som, at det problem ikke findes. Der er helt reelle problemer, ghettoplanen opfanger, hvor store forskellene end er fra Korskærparken til Vollsmose, Gellerupparken og Mjølnerparken. De løsninger som virker genialt der, kan virke destruktivt i Korskærparken.

Jeg er socialdemokrat til benet, men det ændrer ikke på, at jeg vil vedblive med at påpege det meningsløse i nedrivningstankerne, at jeg vil bestræbe mig på at rykke mine partifæller i den rigtige retning og kæmpe imod en ghettoliste, der brandemærker lejere og boligområder. Den almene boligsektors skæbne skal ikke styres alene ud fra nogle tal i et excelark.

Jeg håber og tror på, at vi i første omgang kan få sikret en dispensation til Korskærparken, men det politiske arbejde stopper langt fra der. Vi skal sikre, at lejerne kan beholde deres penge selv, vi skal stoppe med at udråbe almindelige mennesker som ghetto-ramte og vi skal sikre løsninger, som tager afsæt i lokale forhold.

Boligforeninger og boligselskaber over hele landet har allerede vist, hvordan man ved at tage udgangspunkt i beboerdemokratiet og lokale forhold, kan skabe kæmpe forandringer og positiv udvikling. Disse igangværende indsatser skal styrkes, og de skal have tid til at falde på plads.

Jeg kommer til at fortsætte med at kæmpe for at sikre ro om den positive udvikling af Korskærparken, for at bremse nedrivningstankerne og for at bringe de politiske beslutninger tættere på borgerne.

Mit budskab til alle, der vil lytte er, at vi skal bygge mennesker op, og ikke rive boliger ned.

skal køre indtil 6.december
Annonce