Man plejer at sige ”lige børn leger bedst”. Men i Kolding må det være ”glade børn lærer bedst”.

Trivslen er således en af de helt afgørende faktorer, når det kommer Kolding Kommunes folkeskolers evne til at løfte eleverne fagligt. Og det giver rigtig god mening, at elever der føler sig trygge i hverdagen og er glade for at færdes på deres skoler, er i stand til at få mest ud af undervisningen. Dette faktum krydret med et velfungerende samarbejde mellem skoleledelserne og forvaltningerne giver os en samlet opskrift på de super flotte resultater, som folkeskolerne i Kolding Kommune opnår.

Jeg er stolt af vores skolevæsen og begejstret over, at vi går så godt rustede ind i folkeskolereformens tredje år.

Kristina Jørgensen
Næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget (DF)
Bakken 15, 6640 Lunderskov