Fredericia Kommune har åbenbart store problemer med at finde ud af, hvad Bülow`s Kaserne skal bruges til.

Indtil videre har vi hørt om Politiskole, central for Hjemmeværnet, Uddannelsescampus og nu et Iværksætterprojekt, som skal gøre Fredericia til årets iværksætterkommune i 2020.

Ambitionerne har aldrig fejlet noget i Fredericia, men det kniber lidt med at få projekterne ført ud i livet. Jeg husker bl. a. “Danmarks bedste Børneby” og ” Danmarksmestre i Bosætning”. Som jeg ser og oplever det,  kører det stadig ikke helt på skinner, hvilket kan læses i statistikkerne.

Vejen frem i Fredericia må være at lave kasernen om til en fattiggård. Der kommer flere og flere fattige og hjemløse i Fredericia, og intet tyder på, at der er bedre tider på vej. Fredericia Jobcenter kan hjælpe til med at fylde fattiggården op, da de behandler syge og udsatte borgere så dårligt, at hvis de skulle have haft en rest af skjult arbejdsevne tilbage, så er den helt væk, når de har været igennem det lange program i kommunens vridemaskine.

Og at medlemmer af Udsatterådet nu også vælger at trække sig, det kan ikke undre nogen, hvis de bliver behandlet ligeså dårligt, som dem de skulle have forsøgt at hjælpe. Det er heller ikke længe siden, at Trivselspiloterne forlod Frivilligcenteret, fordi kommunen spændte ben for et ubetydeligt beløb og styring af deres arbejde blandt svage og udsatte borgere. Som borger får man en oplevelse af, at Fredericia er blevet en topstyret by, hvor man blot skal rette ind.

Med venlig hilsen

Karen Møberg
Blåhøj 12
7000 Fredericia