Jeg har læst det åbne brev fra Lars Kristensen, som er landsledelsesmedlem af Lap, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Jeg genkender og deler hans bekymringer, ikke mindst over at det stort set er umuligt at råbe byens politikere op.
De lukker øjnene for byens vanskeligheder og regner med, at problemerne forsvinder af sig selv, hvis bare de er enige om ikke at italesætte dem, og ignorere de borgere, der er negative. Det er som om, de har glemt, at de faktisk både er valgt og betalt af borgerne, og er valgt til at udføre opgaver, som er til gavn for borgerne.

Det værste er dog, at det tilsyneladende lykkes for dem, at få resten af byens borgere til at tro på, at dem der tillader sig at klage over den hjælp, de får til deres børn og unge enten ikke virker eller ikke eksisterer, de bare er krævende og vanskelige.

Men kære borgere i Fredericia!
Disse forældre er ikke hverken krævende eller vanskelige, men de har en naturlig bekymring for deres børn og unge, som de er villige til at ofre deres eget liv for. I stedet burde I støtte disse familier og kræve, at byens politikere og embedsmænd lyttede og behandlede disse mennesker ordentligt, i stedet for som nu, hvor kommunen ødelægger hele familier. Det kunne være jer selv, der stod i samme situation en dag.
Og hvorfor reagerer ingen på, at der bruges en masse af skattekroner på noget, som oftest ikke virker, men også gør mere skade end gavn? Alt sammen fordi politikerne har berøringsangst overfor visse embedsmænd og afdelinger i kommunen, som i flere år har fungeret så elendigt, at Fredericia har produceret uhørt mange børn og unge med tunge sociale problemer. Og samtidig har kommunen formået at fastholde de dårligt fungerende familier i den negative sociale arv.

Fredericias problemer forsvinder ikke af sig selv, og politikerne vil åbenbart ikke tage sig af dem, så jeg håber på, at flere velfungerende skatteborgere vil begynde at sætte spørgsmåltegn ved, hvorfor deres skattekroner ikke bruges fornuftigt, og hvorfor der er så mange ulykkelige og dårligt fungerende mennesker i denne by.
Det er ikke bare spild af penge, men det er især spild af mennesker, og ikke mindst ressource, som rigtig mange af disse mennesker har, hvis de var blevet behandlet ordentligt.

Stor respekt herfra til Lap, fordi de prøver at råbe politikerne op på deres medlemmers vegne!

Karen Møberg
Blåhøj 12
Fredericia