Som nær pårørende til en beboer på Madsbyhus plejehjem for svært demente gør det mig og resten af familien rigtig triste at den årlige Juletræsfest, som plejer at afholdes i en weekend, i år er blevet erstattet af et juleklip og suppe arrangement på en hverdags eftermiddag/ aften.

Pårørende og især pårørende med børn kan have vanskeligt ved at deltage på hverdagsaftener, hvis de skal tidligt op næste dag. Sidste års Juletræsfest bød på fælles fremstilling af juledekorationer, fællessang, æbleskiver,  gløg samt ikke mindst besøg af Julemanden med medbragte godteposer til beboere samt de børnebørn og oldebørn som som deltog i festlighederne. Det er tydeligt at mennesker med demenssygdomme profiterer af og har meget glæde af traditioner som en Juletræsfest. Mange demente formår derfor at være nærværende i nuet og viser tydelig glæde og genkendelse.

Det forlyder at årsagen til arrangementet ikke kan finde sted i en weekend som vanligt, er den at der ikke er økonomi til afholdelsen. Der er altid mange frivillige, der giver en hånd med ved arrangementer på Madsbyhus (tak for det) og som pårørende giver vi ligeledes gerne en hånd med samt gerne betaler en “ kuvert pris”. Det er derfor beskedent, hvad der kræves af ekstra personale ressourcer til arrangementet. Beboerne på Madsbyhus er for de flestes vedkommende ikke i stand til at deltage i familiearrangementer uden for Madsbyhus, heller ikke juleaften.

De 2 til 3 timer Juletræsfesten tager er derfor for en del beboere den fest og det fællesskab, de har mulighed for at have med familien i julen. Som pårørende til demente, ved vi godt at beboerne hurtigt har glemt festen, men jeg tænker, at de fleste  mennesker vil være enige i, at de få øjeblikke af lykke beboerne på Madsbyhus kan nå at få med i den forholdsvis korte tid, de har tilbage at leve i er værd at tage med, – også selv om det koster lidt skattekroner. Formentlig er det for sent at ændre på arrangementet for i år, men forhåbentlig kan det blive anderledes til næste år.

Madsbyhus er et lille plejehjem med dygtige og engagerede medarbejdere, der gør en stor indsats i hverdagen, indlægget her er derfor ikke en kritik af Plejehjemmet Madsbyhus, men alene udtryk for skuffelse over den manglende prioritering af Juletræsfesten på Madsbyhus.

Glædelig Jul
Connie Maybrith Jørgensen
Havepladsvej 142, Fredericia.