Jeg føler, at byrådets behandling af forslaget om kønsopdelt svømning, som blev mødt med en ”Mur af tavshed” på mødet den 19. december 2016, virker på mig som om man ikke i det tavse flertal har forstået, hvad dette drejer sig om.

Man kan mene om Dansk Folkeparti, hvad man vil, men Søren Rasmussen har helt klart fat i noget essentielt i mødet med forskellige kulturopfattelser i vores samfund.
Vi står med et mindretal, som forsøger, at nedbryde de frihedsidealer, vi som samfund har kæmpet for i generationer.

Vi har gennem årerne måttet kæmpe mod vækkelsesprædikanter, som troede, de havde ret, for at opnå de frihedsrettigheder, som det danske samfund trods alt er funderet omkring.

Men nu oplever vi, at dette relativt lille mindretal forsøger på, at nedbryde vor frihedsrettigheder på baggrund af et skrift, et skrift, som altid har ret!
Hvis vi ikke, både som politikere og som private mennesker, hver gang vi møder dette lille skrift i al dens uvidenhed, stopper om, og siger fra, så ender vores samfund med, at være delt op i dem og os.

Og det bør ikke være noget spørgsmål om, hvem der har ret?
Det har det danske samfund og vores frihedsidealer altid.
Dem har vi kæmpet for i gennem generationer, og det skal vi blive ved med, for ellers dykker det danske samfund ned i fordømmelsens mørke, og det er der jo næppe ret mange, der ønsker!

Med venlig hilsen og glædelig jul

Arkitekt
Martin Peyrath
Kredsformand for Dansk Samling i Syd- og Sønderjylland
Tvedvej 127, 6000 Kolding