For Dansk Folkeparti er det særdeles vigtigt at vi har en velfungerende offentlig transport.

Vi mener det nye bybussystem har store mangler og trænger til betydelige forbedringer. Det arbejder vi på i Teknikudvalget. Det går lagt fra så hurtigt som Dansk Folkeparti og mange buspassagerer kunne ønske sig. Men vi fortsætter ufortrødent.

Ved budgetforhandlinger fik Dansk Folkeparti afsat en pulje til udvikling og nytænkning af den offentlige transport. Det er nu besluttet at de skal anvendes til elektroniske informationstavler ved de mest benyttede busstoppesteder i Kolding Kommune.

Vi mener det er en god ide med opsætning af digitale tavler der viser ankomst, afgang og forsinkelser. En af de uheldige konsekvenser ved det nye bybussystem, er rigtig meget ventetid. Derfor er det en god ide med opdateringer om bybuskørslen ved stoppestederne. Det er et godt servicetiltag. Men det kan ikke opveje en køreplan der ikke hænger sammen og områder der ikke bliver betjent, derfor vil Dansk Folkeparti fortsat arbejde for de nødvendige ændringer af bybussystemet, så det bliver langt mere brugervenligt.

Molle Lykke Nielsen
Næstformand i Teknikudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
Hejls