Kristina Jørgensen
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget (DF)
Bakken 15, 6640 Lunderskov

Folketingsvalgkampen var foruden klimaspørgsmålet i høj grad også præget af temaet omkring minimumsnormeringer. En relevant og vigtig debat.

Men helt som frygtet, så står vi nu her med en lovning på, at der skal indføres minimumsnormeringer men uden nogen som helst udmelding om, hvordan finansieringen skal ske. Man vil ikke engang komme med et bud på, hvor mange voksne per man, der skal være!

Jeg har ved gentagne lejligheder påpeget overfor især de røde partier, at hvis kommunerne selv skal finansiere minimumsnormeringer, så vil det gøre rigtig ondt på kernevelfærden.

Jeg mener minimumsnormeringer er godt, dog skal man også have fokus på kvaliteten og ikke kun kvantitet. Men hvis virkeligheden bliver, at kommunerne – hvor langt de fleste i disse år er under voldsomme økonomiske pres – selv skal finde midlerne, så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt.

Det tyder på, at vælgerne er blevet holdt for nar. Jeg håber for den nye regering og dens støttepartier, at de ikke viser sig at være direkte uansvarlige og i stedet begynder at sikre finansieringen til deres egne beslutninger.

https://www.6juli.dk/