Torsdag d. 21. okt. kunne man i Fredericia Dagblad læse om Trivselspiloternes succesfulde arbejde med blandt psykisk sårbare unge, så stor respekt til de personer, der frivilligt gør et stort stykke arbejde for de svageste i vores kommune.

Nu melder projektlederen Dorte Larsen ud, at den statslige pulje som blev givet for 4 år siden, nu er opbrugt, Trivselspiloterne arrangerer derfor til et møde, med den kommunale forvaltning, som har med de sociale sager at gøre og medlemmer af Fredericia byråd i Frivillighuset, men som altid møder heller ingen i den forbindelse op af de inviterede parter, hvilket synes uforstående og kun kan opfattes fuldstændig uinteresseret og nedværdigende overfor dygtige frivillige medarbejdere, der gør en stor positiv indsats, hvor kommunen ikke formår at sætte ind.

Beløbet, som det drejer sig om, for at Trivselspiloterne kunne fortsætter, er 340.000, som kommunen ikke kan finde i budgettet, men som i høj grad kunne hjælpe fremadrettet i den tomme kommunekasse, men så sandelig også de mennesker, det drejer sig om, for der kan være mange ressourcer gemt, som på den måde ikke bliver udnyttet, men det giver selvfølgelig ikke PR til kommunen i første omgang, men fremadrettet vil det give Fredericia Kommune et løft, og sammen med de mange andre ting, der også skal rettes op på i samme forvaltning, kan måske give et lille skub i den rigtige retning, så byen Fredericia engang igen kan tales op.

Hvis ikke det kan blive et samarbejde mellem de frivillige, embedsmænd og politiker, når vi aldrig det mål, hvor byen kan tales op. Det er meget vigtig at de frivillige får en erkendtlighed for deres arbejdsindsats i form af interessen fra systemet og politikerne, for ellers forsvinder de også med tiden, og det bliver tingene ikke bedre af og opgaverne slet ikke løst.

Jeg opfordre derfor politikerne til at finde 340.000 i budgettet eller trække det fra Teaterets bevilling på 13 mill. til Trivselspiloterne, det vil gøre en forskel til glæde for mange flere både de frivillige, og ikke mindst dem der får hjælpen.

Med venlig hilsen
Karen Møberg
Blåhøj 12
Fredericia