Den seneste tid har der været en livlig debat i de landsdækkende medier omkring kommuners brug af konsulentfirmaer til at forhandle om prisen på de sociale indsatser, som udsatte borgere – f.eks. handicappede og psykisk syge – er bevilget af deres kommunale sagsbehandler. Især har det vakt forargelse, at konsulentfirmaerne er resultatlønnede og derfor kun får betaling, hvis borgerens tilbud om hjælp og støtte mindskes.

Forargelsen har ligeledes bredt sig til flere partier på Christiansborg og har resulteret i, at den ansvarlige minister er kaldt i samråd. Ligeledes har Socialpædagogernes Landsforbund råbt vagt i gevær over for konsulentmetoden.

Ifølge Altinget er Fredericia Kommune en af flere kommuner, som undlader at svare på, om man benytter denne “ forhandlingspraksis”, men måske vores lokale presse kan være behjælpelig med at skaffe et svar?

Der må siges at være begrundet mistanke om, at Fredericia kommune er med på vognen, da der i Budget 2020, som er vedtaget af alle byrådets partier, henvises til en gevinst på takstforhandling:

“Gevinster på takstforhandlinger

Der opnås varige gevinster på 3 mio. kr. årligt via takstforhandlinger på botilbudsområdet”.

Da “gevinsten” fremkommer ved at mindske den indsats, den udsatte borger modtager, kan det samtidig undre, at der i det netop indgåede budgetforlig står “varige gevinster”, da man må formode, at nogle borgeres tilstand kan tænkes at blive forværret.

Kan Fredericias borgere få et svar?

Connie Maybrith Jørgensen, næstformand SF Fredericia

Havepladsvej 142, 7000 Fredericia

3 KOMMENTARER

 1. Hvorfor går KL Kommunernes Landsforening ind for denne form for besparelser?

  KL Kommunernes Landsforening er en PRIVAT interesseorganisation, 400 ANSATTE med en lille politisk ledelse. Går ind for konsulentvirksomhed i kommunerne. Naturligvis.

  KL`s mange ansatte, er særdeles aktive i den politiske debat. Bemærk venligst hvor aktive KL er.

  KL er magtfuld men hverken lovgivende eller bestemmende. KL har nogle få formåls§§, herunder politisk indflydelse,

  KL er borgerne tvunget ind i, med livslang kontingentindbetalinger

  KL er naturligvis for konsulentvirksomheder, tilknyttet kommunerne.

  KL Kommunernes Landsforening tilbyder:

  https://klk.kl.dk/media/22465/klk-udgiftsdrivende-faktorer-i-myndighedsarbejdet.pdf?fbclid=IwAR2AKn-5IApZ_9LlpaFI_bO8FZK8KvZQeaWxg_3URGAzIbD31L3E7KCpcBw

  UDGIFTSDRIVENDE FAKTORER I MYNDIGHEDSARBEJDET PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE

  CITAT” Helt konkret skal vi have adgang til jeres fagsystem, så vi kan læse sagerne, og det er afgørende, at vi undervejs har mulighed for at gå i dialog med den eller de rådgivere, der kender til sagen. Det kan eksempelvis ske ved, at vi sidder i nærheden hos kommunen og screener sagerne eller telefonisk kontakt.
  Vi sikrer selvfølgelig, at IT-sikkerheden er i orden ved at indgå en databehandleraftale med jer.” CITAT slut

  Hvordan kan ANSATTE i en PRIVAT interesseorganisation, som KL, få adgang til patienters kommunale journaler? S.U.

  CITAT” Pris for undersøgelsen På grund af den effektive tilrettelæggelse af selve undersøgelsen og vores store erfaring på området, er det muligt for os at foretage undersøgelsen for en fordelagtig pris, der for de este kommuner vil ligge på omkring 140.000 kr. plus moms og udgifter til transport. “ CITAT slut.

  Derfor går Kommunernes Landsforening ind for konsulentvirksomhed i kommunerne.

  DATAFORHANDLERAFTALE:
  https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/ny-skabelon-skal-hjaelpe-virksomheder-og-myndigheder-med-at-blive-klar-til-databeskyttelsesforordningen/

  Med venlig hilsen

 2. Der er kommet et svar fra administrationen at et sådant konsulentforhold har der været i Fredericia. Altingets artikel er også blevet opdateret.
  Jeg har spurgt det politiske niveau og fået at vide at det har de ikke noget at gøre med!
  Som repræsentant for en af de organisationer der udgør Dansk Handicapforbund (SIND Fredericia) må jeg sige at jeg forundres!

 3. Jeg har opdrevet det administrative kommunale svar:
  “Der har i de seneste dage kørt en historie i medierne omkring kommunernes brug af konsulentbistand til forhandling af takster på botilbud. Du har stillet spørgsmålet i vores politiske debatgruppe. Derfor dette svar.
  Fredericia Kommune har indgået kontrakt med et af de omtalte firmaer i to omgange. Kontrakterne har vi i udvalget fået som en vedhæftet fil.
  Kontrakterne er indgået med udgangspunkt i et ønske om at sikre, at der er sammenhæng mellem behov, bevilling, indsats og takst. Dette for at kvalitetssikre indsatsen og løbende have fokus på, at kommunens midler anvendes bedst muligt og borgerne får den hjælp de har brug for.
  Kommunerne har meget få muligheder for at ændre taksten. Derfor er der øget fokus på, at botilbuddene skal dokumentere deres indsats ift. borgernes behov, og den betaling de opkræver for dette.
  De skriver at deres oplevelse er, at vi har fået kvalificeret bistand og processen har været meget ordentlig. Udvalget har fået et notat for beskrivelse af forløbet.
  Der er forhandlet på 20 sager.
  13 sager, hvor vi har forhandlet taksten ned og borger forsætter med samme indsats.
  1 sag, hvor vi arbejder på at flytte borgeren på grund af behov for mere indgribende støtte.
  3 sager, hvor vi forsætter hidtidig indsats og takst.
  3 sager som endnu ikke er afsluttet, da det har været vanskeligt at få aftalerne med botilbuddene i stand.
  De midler som er frigivet anvendes på området, som bl.a. er udfordret af en stigende tilgang.
  Der er fra forvaltningens side talt med formanden for Handicaprådet. Forvaltningen har tilbudt at deltage på næste møde i Handicaprådet, hvis der er ønske om det, så de kan få svar på deres spørgsmål.”

Leave a Reply